Fellowship vid Vinnovas kontor i Silicon Valley

Med hjälp av stipendium får du möjlighet att tillbringa 10 månader vid Nordic Innovation House i Silicon Valley och bidra till verksamheten där. Stipendiet riktar sig till dig som har god förståelse för startups och som önskar utveckla ditt nätverk och kompetens.

I samarbete med Nordic Innovation House i Palo Alto är Vinnovas verksamhet i Silicon Valley bland annat inriktad på att underlätta för svenska startups med ambitionen att skala upp, växa internationellt och dra maximal nytta av det unika innovationsekosystemet i Silicon Valley.

För att kunna möta efterfrågan och för att på längre sikt skapa djupare länkar mellan Sverige och Silicon Valley har Vinnova ett program med bland annat utbildningsstipendier.

Stipendierna riktar sig till personer med god förståelse för startups och som önskar utveckla sitt nätverk och sin kompetens. Med hjälp av stipendierna erbjuds möjligheten att tillbringa 10 månader vid Nordic Innovation House och aktivt bidra till verksamheten där.

Två stipendier på vardera 10 månader lyses ut årligen.

Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Grundades: 1917

Sedan stiftelsen grundades har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning. Detta gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Nordic Innovation House

Samarbete mellan nordiska statliga organisationer

Nordic Innovation House (NIH) i Palo Alto, är sedan sommaren 2014 ett samarbete mellan nordiska statliga organisationer med närvaro i Silicon Valley. Här ingår Vinnova, Innovation Norway, Team Finland, Innovation Center Denmark och Innovation Center Iceland.

Syfte

Syftet med NIH är att underlätta för nordiska startups att effektivt kunna dra nytta av ekosystemet i dalen. Det är värdefullt i de tidiga faserna, då mycket innovation återstår, inte bara produktinnovation, utan lika mycket avseende affärsmodeller, distributionsmodeller, intäktsmodeller och så vidare. Naturligtvis är det också värdefullt i uppskalningsfasen. Ett ytterligare syfte är höja medvetenheten i Silicon Valley om Norden och nordisk högteknologi och entreprenörskap.

Fysiska arbetsplatser och mötesrum

Förutom tillgång till nätverk och mentorer erbjuder NIH även fysiska arbetsplatser och mötesrum, som kan tjäna som ett basläger vid tillfälliga besök i området, eller som en första landningsplats vid etableringen.

Antal medlemmar

NIH har cirka 180 nordiska startups som medlemmar, och hade under 2017 över 5000 besökare. Sedan 2017 finns även Nordic Innovation House i New York.

Läs mer på Nordic innovation house webbplats
Senast uppdaterad 4 juni 2018   |   Statistik för sidan