Fellowship vid Vinnovas kontor i Silicon Valley

Med hjälp av stipendium får du möjlighet att tillbringa 10 månader vid Nordic Innovation House i Silicon Valley och bidra till verksamheten där. Stipendiet riktar sig till dig som har god förståelse för startups och som önskar utveckla ditt nätverk och kompetens.

I samarbete med Nordic Innovation House i Palo Alto är Vinnovas verksamhet i Silicon Valley bland annat inriktad på att underlätta för svenska startups med ambitionen att skala upp, växa internationellt och dra maximal nytta av det unika innovationsekosystemet i Silicon Valley.

För att kunna möta efterfrågan och för att på längre sikt skapa djupare länkar mellan Sverige och Silicon Valley har Vinnova ett program med bland annat utbildningsstipendier.

Stipendierna riktar sig till personer med god förståelse för startups och som önskar utveckla sitt nätverk och sin kompetens. Med hjälp av stipendierna erbjuds möjligheten att tillbringa 10 månader vid Nordic Innovation House och aktivt bidra till verksamheten där.

Två stipendier på vardera 10 månader lyses ut årligen.

Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Aktuella Fellowship

Vi söker nu kandidater för perioden 1 feb 2019 – 1 dec 2019.

Arbetsuppgifter

I rollen som senior rådgivare (Senior Fellow) förväntas du på ett aktivt sätt verka för att startups får bra och värdefulla ingångar till Silicon Valley. Det inkluderar bland annat en initial behovsanalys för dem som planerar att resa hit, att hjälpa till med så kallade "friendly introductions" i samråd med Vinnovas platschef, och att rent generellt vara till stöd för de företag som är medlemmar i Nordic Innovation House.

Vidare förväntas du delta i utveckling, planering och genomförande av program och evenemang, samt att under vistelsen utveckla personliga kontakter i området som kan vara till nytta för innovationssystemet efter hemkomsten till Sverige.

Slutligen kommer du att under vistelsen erbjudas möjlighet att fördjupa din kunskap inom ett specifikt område genom att bidra till Vinnovas omvärldsanalys.

Kvalifikationer

Du har akademisk utbildning inom relevant område.

Du har minst 10 års yrkeserfarenhet och minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat i eller med startups. Det är en fördel om det har rört sig om ett flertal olika bolag, med olika inriktningar. Då programmet vill skapa positiva systemeffekter i det svenska innovationsekosystemet är det också en fördel om du redan på ett eller annat sätt är verksam inom detta på nationell eller regional nivå.

Du behärskar svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt.

Som person är du utåtriktad och tycker om att utveckla nya kontakter. Du har god analytisk förmåga och lätt för att ta till dig ny kunskap. Du är inte heller rädd för att kavla upp ärmarna och göra det jobb som behöver göras. Silicon Valley-andans "pay-it-forward"-attityd sitter redan i ryggmärgen hos dig, och du känner dig som en champion på hemmaplan.

Placering

Nordic Innovation House i centrala Palo Alto, ca 5–6 mil söder om San Francisco.

Stipendium


Utbildningsstipendiet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är skattefritt och uppgår till 65 000 SEK i månaden.

Ansökan

Ansökan ska bestå av personligt brev samt cv (två separata dokument) och skickas till Inger Gustafsson, inger.gustafsson@vinnova.se. I ansökan ska du även kunna berätta hur du tror att din vistelse i Silicon Valley kan ge systemeffekter i Sverige när du återvänder till Sverige.

Ansökan ska ha inkommit senast den 15 juni 2018. Beslut förväntas kunna ges i mitten av juli.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Grundades: 1917

Sedan stiftelsen grundades har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning. Detta gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Nordic Innovation House

Samarbete mellan nordiska statliga organisationer

Nordic Innovation House (NIH) i Palo Alto, är sedan sommaren 2014 ett samarbete mellan nordiska statliga organisationer med närvaro i Silicon Valley. Här ingår Vinnova, Innovation Norway, Team Finland, Innovation Center Denmark och Innovation Center Iceland.

Syfte

Syftet med NIH är att underlätta för nordiska startups att effektivt kunna dra nytta av ekosystemet i dalen. Det är värdefullt i de tidiga faserna, då mycket innovation återstår, inte bara produktinnovation, utan lika mycket avseende affärsmodeller, distributionsmodeller, intäktsmodeller och så vidare. Naturligtvis är det också värdefullt i uppskalningsfasen. Ett ytterligare syfte är höja medvetenheten i Silicon Valley om Norden och nordisk högteknologi och entreprenörskap.

Fysiska arbetsplatser och mötesrum

Förutom tillgång till nätverk och mentorer erbjuder NIH även fysiska arbetsplatser och mötesrum, som kan tjäna som ett basläger vid tillfälliga besök i området, eller som en första landningsplats vid etableringen.

Antal medlemmar

NIH har cirka 180 nordiska startups som medlemmar, och hade under 2017 över 5000 besökare. Sedan 2017 finns även Nordic Innovation House i New York.

Läs mer på Nordic innovation house webbplats
Senast uppdaterad 4 juni 2018   |   Statistik för sidan