Stöd till regeringens samverkansprogram

Sedan juni 2016 stödjer Vinnova regeringen i arbetet med de strategiska samverkansprogrammen. Vi hjälper vi till med att driva programmen och framför allt finansierar vi satsningar inom de fem områdena. En stor del av Vinnovas verksamhet berör dessa områden.

Vinnova spelar en viktig roll

Regeringen driver fem strategiska samverkansprogram för innovation. Programmen genomförs med hjälp av samverkansgrupper. Vinnova hjälper till i det arbetet.

Planerna som kommer fram i programmen förverkligas till stora delar genom Vinnovas ordinarie verksamhet. De strategiska innovationsprogrammen spelar en viktig roll. Vi driver också enskilda satsningar och regeringsuppdrag inom ramen för programmen.

Regeringens information om de strategiska samverkansprogrammen

Så arbetar Vinnova med samverkansprogrammen

<p>Så&nbsp;arbetar Vinnova för att klara&nbsp;klimatutmaningarna&nbsp;och bidra till att&nbsp;samhället använder transporter smartare och effektivare.</p>
<p>Vinnova arbetar för ökad samverkan mellan vård, akademi, industri och intresseorganisationer för att driva utveckling inom viktiga områden som digitalisering av vården och produktion av biologiska läkemedel.</p>
<p>Så arbetar vi för att möta framtidens sociala och ekonomiska utmaningar i städerna.</p>
<p><span>Så arbetar vi med den digitala revolutionen för att möjliggöra nya produktionsmetoder och affärsmodeller.</span></p>
<p>Har ni en projektidé som bidrar i arbetet med att ställa om till cirkulärt och biobaserat?</p>
Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Statistik för sidan