Våra prioriterade områden

Städer, transporter, uppkopplad industri, material, hälsa och ekonomi står i fokus för Vinnovas satsningar. Vi finansierar olika typer av satsningar, från kortare projekt till långsiktiga program och samarbeten. Dessutom stödjer vi regeringen i deras arbete med strategiska samverkansprogram inom dessa områden.

Har du vad som krävs för att delta i arbetet att ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade?

Vinnova arbetar för ökad samverkan mellan vård, akademi, industri och intresseorganisationer för att driva utveckling inom viktiga områden som digitalisering av vården och produktion av biologiska läkemedel.

Så arbetar vi för att möta framtidens sociala och ekonomiska utmaningar i städerna.

Så arbetar vi med den digitala revolutionen för att möjliggöra nya produktionsmetoder och affärsmodeller.

Så arbetar Vinnova för att klara klimatutmaningarna och bidra till att samhället använder transporter smartare och effektivare.

Senast uppdaterad 16 januari 2018   |   Sidansvarig: Karin Sevedag Tell   |   Statistik för sidan