Våra prioriterade områden

Städer, transporter, uppkopplad industri, material, hälsa och ekonomi står i fokus för Vinnovas satsningar. Vi finansierar olika typer av satsningar, från kortare projekt till långsiktiga program och samarbeten. Dessutom stödjer vi regeringen i deras arbete med strategiska samverkansprogram inom dessa områden.

<p>Har ni en projektidé som bidrar i arbetet med att ställa om till cirkulärt och biobaserat?</p>
<p>Vinnova arbetar för ökad samverkan mellan vård, akademi, industri och intresseorganisationer för att driva utveckling inom viktiga områden som digitalisering av vården och produktion av biologiska läkemedel.</p>
<p>Så arbetar vi för att möta framtidens sociala och ekonomiska utmaningar i städerna.</p>
<p><span>Så arbetar vi med den digitala revolutionen för att möjliggöra nya produktionsmetoder och affärsmodeller.</span></p>
<p>Så&nbsp;arbetar Vinnova för att klara&nbsp;klimatutmaningarna&nbsp;och bidra till att&nbsp;samhället använder transporter smartare och effektivare.</p>

Senast uppdaterad 8 oktober 2020

Sidansvarig: Karin Tell

Statistik för sidan