Våra prioriterade områden

Våra prioriterade områden

Städer, transporter, uppkopplad industri, material, hälsa och ekonomi står i fokus för Vinnovas satsningar. Vi finansierar olika typer av satsningar, från kortare projekt till långsiktiga program och samarbeten. Dessutom stödjer vi regeringen i deras arbete med strategiska samverkansprogram inom dessa områden.

Har du vad som krävs för att vara med i arbetet att ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade innovationer?

Digitaliseringen av vården och utveckling av biologiska läkemedel är några av de spännande utmaningarna inom hälsoinnovationer.

Så arbetar vi för att möta framtidens sociala och ekonomiska utmaningar i städerna.

Så arbetar vi med den digitala revolutionen för att möjliggöra nya produktionsmetoder och affärsmodeller.

Så arbetar Vinnova för att klara klimatutmaningarna och bidra till att samhället använder transporter smartare och effektivare.