Mobilitet för innovation

Mobility for Growth-programmet ger erfarna forskare stöd i deras karriär. Programmet är en fortsättning och utveckling av det tidigare Vinnmer-programmet.

Stödjer forskares karriär genom mobilitet

Det övergripande målet är att stödja forskares karriärutveckling genom att ge möjlighet för forskare att röra sig mellan olika lärosäten och olika länder. Programmet riktar sig till erfarna forskare som har doktorsexamen eller minst fyra års heltidskompetens, och som är intresserade av att utveklca sin karriär genom att byta plats under en tid.

Finansiering inom programmet

Våra erbjudanden inom Mobility for Growth öppnar var sjätte månad fram till juni 2018. Programmets budget är 35 miljoner euro, varav 10 miljoner euro samfinansieras av Marie Sklodowska-Curie Actions (Europeiska kommissionen).

Mer information om programmet

Läs mer om programmen i våra programtexter om Mobility for growth och det tidigare programmet Vinnmer. I nuläget finns dokumenten endast på engelska.

Mobility for growth, programtext (engelska)

Vinnmer, programtext (engelska)

Frågor?

Erik Litborn

Programledare Mobility for Growth och VINNMER

+46 8 473 31 98

erik.litborn@vinnova.se

Senast uppdaterad 2 februari 2018   |   Sidansvarig: Erik Litborn   |   Statistik för sidan