Material att förbereda

Innan workshoppen är det en del att skriva ut och ta fram. Här hittar du instruktioner och nedladdningsbart material. Upphovsrätten till materialet tillhör Caroline Stellar och Matilda Zetterblom.

Material att ta fram själv

Du behöver ta fram

  • listor med gruppindelning
  • bordsskyltar
  • namnbrickor
  • inspirationsmaterial (bilder på framväxande fenomen)
  • agenda
  • instruktioner för varje del av övningen
  • guide till bordsvärdar.

Tänk också ut hur du ska presentera miljökartorna i rätt relation till varandra, till exempel om du ska lägga upp dem på ett bord, ställa på stafli eller hänga på väggen.

Material att skriva ut

Miljökartor

Miljökartor tvingar fram konkreta val och prioriteringar genom att visa till exempel att man inte kan ha både parkeringsplatser och stadsodling på samma plats. Miljökartorna hänger alla ihop men också kan användas var och en för sig vid var sitt bord.

Skriv ut miljökartorna på pappskivor 100x70 cm. Räkna med två ex av varje.

Mall miljökartor

Tema för miljökartorna

Varje karta har ett eget tema. I filen som du laddar ner är förhållandet mellan sida/bild och tema följande

Bild 1: vatten
Bild 2: fritid
Bild 3: hälsa
Bild 4: mat
Bild 5: turism
Bild  6: boende
Bild 7: mobilitet

Personaskort

Personaskort är exempel på människor som kan tänkas befinna sig i miljöerna och ha anknytning till våra vada teman. De skall vara en hjälp till att få samtalen att handla om människor i miljöerna och vara en påminnelse om att lösningarna måste passa många olika personer. 

Skriv ut personaskort för en uppsättning per bord samt en extra.

Mall personaskort

Storymall

Här är starten av en berättelse som deltagarna ska fortsätta på. Skriv ut tre uppsättningar storymallar i A3 per bord

Storymallar för utskrift

Missionmallar

Mallarna är en hjälp att snabbt komma in i vilka demokratiskt framtagna målsättningar (Agenda 2030 delmål, nationella och regionala målsättningar) det finns inom temat.

Skriv ut tre uppsättningar missionsmallar per bord. Skriv ut i liggande format.

Missionsmallar

Nyttopluppar med effektguide

Nyttoplupparna ska skrivas ut på klisterark med förstansade cirklar 9x13 rader. Cirklarna ska vara 22 mm i diameter. Räkna med två uppsättningar per bord. Häfta ihop effektguiden med klisterarken.

Nyttopluppar för utskrift

Effektguide

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Sidansvarig: Tobias Öhman

Statistik för sidan