Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verktyg för missionsbaserat arbetssätt

För att lyckas med en missionsworkshop behövs en hel del förberedelser. Här hittar du instruktioner för hur du gör och länkar till allt material.

Före workshoppen

Välja tema

Välj ut en komplex fråga som påverkar samhället och är viktig i det sammanhang du vill påverka.

Undersök relevanta strategier, måldokument och politiska målsättningar på olika nivåer för att förstå sammanhanget. Utför också traditionella användarundersökningar med intervjuer, observationer och mindre test med användare och intressenter i sammanhanget.

Baserat på den kunskap du har eller hinner ta fram innan planerad workshop, så väljer du 1-10 teman och 5-15 personer per tema. Antalet beror på vilken omfattning du planerar för din workshop.

Val av deltagare

Försök hitta folk och organisationer som har en direkt påverkan på hur systemet fungerar, till exempel de som bestämmer, planerar och utför förändringar i systemet eller dess normala drift.

Försök bjuda in hälften ”traditionella aktörer” och hälften framväxande, innovativa aktörer, från så många sektorer som möjligt (privata större företag, mindre nystartade företag, statliga, regionala och kommunala verksamheter, akademi och civilsamhället). Det är bra med flera beslutsnivåer: både högre chefer och utförare/tjänstemän. Ta gärna med personer som inte är yrkesverksamma också, till exempel ungdomar eller pensionärer. Och självklart: försök hitta en balans mellan kvinnor och män.

När du vet vilka som kommer att delta, bör du försöka hinna ta reda på deltagarnas förväntningar inför mötet, vilka behov och önskemål de har. Fundera på lämplig bordsplacering (med samma principer om blandning som ovan). Det är bra om du hinner göra detta genom att ha några öppna samtal med inbjudna, via telefon/digitalt eller genom fysiska träffar om det är möjligt.

Förbered och skriv ut material

Förbered och skriv ut det material som ska användas under workshoppen.

Lista och instruktioner på material att förbereda

Genomföra workshop

Räkna med minst 2 timmars förberedelser på plats innan gästerna kommer. Sätt upp de inspirationsbilder du förberett som visar nya fenomen, viktiga vinklar och frågeställningar. Rita upp agendan och förhållningsregler på en whiteboard eller liknande.

Inledning 5 min

Inled workshopen med att berätta om vilka ni är, varför ni gör workshopen, vad som föregått den och vad som blir nästa steg (om du har tänkt dig en fortsättning). Var också noga med att hantera förväntningar. Resultaten från workshopen kommer ensamt inte att lösa alla problem. Detta upplägg är först och främst till för att testa metoder och utveckla förståelse och systemtänkande hos deltagarna och relationerna dem emellan. 

Förklara förhållningsregler och mål. Be deltagarna ha en konstruktiv dialog där alla relevanta motsättningar skall våga luftas. Upplägget är medvetet utformat för att sammanföra skilda åsikter, mål och föreställningar för att hitta en gemensam drivkraft. Berätta om teorin bakom missions (googla Mazzucato). Berätta om rättigheter till resultatet på workshop och berätta att ni tänker ta bilder (om mötet hålls fysiskt). Berätta kort om de olika stegen.

Uppvärmning 5 min

Be deltagarna presentera sig och dela något personligt som rör temat i fråga. Låt bordsvärden börja och föregå med gott exempel (det vill säga, en kort och koncis presentation). Då kommer resten av deltagarna automatiskt att hålla korta presentationer.

Missionsformuleringar, 15 min

Dela ut missionmallarna. Borden får nu i uppgift att formulera sin egen mission. De kan använda exemplet, men de får också göra egna. Formuleringen ska hjälpa dem att förstå vad de vill uppnå.

Framtidsscenarier, 45 min

Dela ut personaskorten, miljökartorna och storymallarna. Deltagarna ska tänka sig en värld där bordets mission är uppfyllt. Sedan läser de starten på storymallen och fortsätter berättelsen. Det som berättelsen kommer fram till ska ritas och beskrivas på miljökartorna.

Här är det viktigt att bordsvärden är aktiv och omväxlande hjälper gruppen att beskriva händelser i berättelsen och komplettera miljön. Bordsvärden kan ställa frågor som: Var kommer den ifrån? Vem har bidragit till att den där finns? Var sker händelsen? Vad är det där för byggnad? Finns det där över hela landet eller är det något lokalt? Hur kan det skalas upp? När kom man på den där idén? 
Försök att få deltagarna att tänka i olika skalor, tidsperspektiv och flöden.

Här är det viktigt att påminna deltagarna att dokumentera diskussionerna – det vill säga att de skriver och ritar upp sin story på miljökartan.

Nyttor, 15 min

Samla in allt material förutom miljökartorna och dela ut nyttoplupparna. Låt deltagarna läsa vilka nyttor som finns och sedan placera ut plupparna där de tycker att det passar på miljökartan. Relativt snabbt framgår det hur en och samma åtgärd ofta skapar en mängd nyttor – ofta inom andra teman.

Gruppresentationer, 15-30 min (i mån av tid)

Vart och ett av borden får nu läsa upp sin berättelse och peka på miljökartan för att illustrera hur och var händelsen utspelas. Ställ gärna ihop miljökartorna i rätt relation till varandra. Här kan man i mån av tid låta borden uppdatera sina missionsformuleringar.

Sammanfattning och avslutning, 5 min

Workshopledaren tackar för deltagandet och sammanfattar den stora bilden.

Därmed är workshopen avklarad på 90 min.

Senast uppdaterad 8 november 2021

Sidansvarig: Tobias Öhman

Statistik för sidan