Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett halvårs missionprocess på 90 minuter

Publicerad: 24 oktober 2019

Tobias Öhman

Handläggare

För några veckor sedan fick vi frågan om vi kunde ”skapa något interaktivt” som visar vad missionsarbete går ut på under Innovationsrådets möte i Kalmar. Ett 100-tal lokala aktörer skulle bjudas in för att skapa dialog och intresse kring innovation. Dessutom skulle statsministern delta. Hur tusan skulle vi kunna visa hur missionsarbetet går till när det har varit en lång och krånglig process som hittills tagit 6 månader?

Grafiska facilitatorn Caroline Sellstone dokumenterar i realtid

För att få med så mycket som möjligt valde vi att göra klart relativt mycket material inför workshopen. Det fick bli lite grann som ett matlagningsprogram där vi redan förberett det mesta så att deltagarna skulle slippa sitta och vänta.

För att fortsätta matlagningsliknelsen kommer här Vinnovas recept på en missionprocess i miniformat. Vi kan kalla det en förrätt. Jag försöker
samtidigt väva in viktiga principer och designval som utgör en stomme i ett missionorienterat arbetssätt.

Steg 1: Förberedelser 

Man tager en väldig massa kunskap om det komplexa system och människorna som man vill engagera. Eller som i vårt fall: Man tager vad man haver och gör så gott man hinner. 

Om vi hade haft mer tid hade vi börjat med att lära känna folk i Kalmar. Vi hade tagit oss till orter i länet och träffat människor, förstått vilka frågor som är viktiga och aktuella för länet, förstått vilka de stora aktörerna och de små nya är, och så vidare. Men nu fick det duga med att läsa en massa strategidokument och hitta på ett sätt att få fram en bra mix av deltagare. Vi hann också med att utföra en kort intervju med ett trettiotal av dem. 

Steg 2: Ingredienser

Utan rätt mix av deltagare får vi inte till den bredd i synsätt och intressen som krävs för att skapa systemförändringar. De enskilda idéerna är inte det centrala här, utan hur idéerna hänger ihop och hur de kan förverkligas tack vare att vi har förståelse för alla delar av systemet och en gemensam riktning för samarbetet.

Efter viss research lyckades vi få en förståelse för de globala frågor som är viktiga ur Kalmars perspektiv. Därmed var grundförutsättningarna för en missionprocess på plats. Vi kom fram till sju områden: mat, mobilitet, hälsa, fritid, turism, vatten och boende. 

Steg 3. Tillagning

Workshopen var förberedd med några exempel på mål och ett första försök till en sammanslagen mission för varje område.
De multidisciplinära grupperna fick sedan runt borden hacka sönder formuleringen och komma fram till en egen gemensam avsiktsförklaring,
något att sträva mot: Ni vet, den där aptitretande bilden på den perfekt tillagade rätten.

Nästa steg för missionsarbetet är att snabbt komma igång med åtgärder – att ta ner högflygande målformuleringar till förslag på konkreta förändringar. Systemen som vi vill förändra består ju i verkligheten av konkreta platser och människor.

Materialet som vi förberett var sju stycken stiliserade miljöbilder. En för varje område och bord.

Kartorna och områdena hade vi medvetet parat ihop på ett sätt som inspirerar till korsbefruktning av idéer. Områden "Mat" hade exempelvis inte en bondgård eller en restaurang som miljöbild, utan en skola med dess omnejd. Det skapar idéer kring kombinationen "skola" och "mat". Vi har sedan tidigare arbete goda skäl att tro att just den kombinationen kan skapa systemförändring (läs vår blogg om skolmat här).

Vi tog också fram ett antal fiktiva men trovärdiga personer som skulle kunna befinna sig i miljöerna och vara intresserade av ämnena. I själva workshopen använder vi oss av storytelling där vi berättar om en framtidsvision som utspelas i miljön med de tänkta personerna som huvudkaraktärer.

Uppgiften för deltagarna på workshopen blir sedan att fortsätta berättelsen, så som den skulle utspela sig i en framtid där målet för området hade uppnåtts.

Allt eftersom berättelsen växer fram, kommer också nya konkreta element in i berättelsen. Dessa har varje bord i uppgift att rita eller skriva
in på miljökartan. Så småningom har vi en berättelse och en miljöbeskrivning fylld av olika tänkta förändringar, orsaker till förändringarna och
samband mellan dem.

Steg 4: Måltiden serveras

För att ytterligare förstå helheten, får gruppen i uppgift att tänka igenom vilka önskade (och kanske oönskade) effekter som förändringarna kan
tänkas leda till: en varuleverans med cykel istället för bil leder till lägre koldioxidutsläpp, men kan också leda till fler personolyckor.

Övningen ska sedan avslutas med en reflektion kring både process och resultat. Nu får vi äntligen provsmaka förrätten. Det är bara en förrätt, men den kan smaka riktigt bra och ge mersmak.

I senare blogginlägg kommer vi att berätta mer om hur workshopen gick och vilka resultat den gav. Och, framför allt: Hur går man från förrätt till huvudrätt?

Text: Tobias Öhman

Kommentera

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att kommentera blogginlägg. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senaste blogginläggen

Vinnovas Missionsteam besöker två landsändar för att prata hållbar mat

24 oktober 2019

Jenny Sjöblom

Handläggare

Skåne och Västerbotten. Två regioner med helt skilda förutsättningar, men med samma engagemang och drivkraft när det gäller att ställa om till ett mer hållbart matsystem.

Skåne och Västerbotten. Två regioner med helt skilda förutsättningar, men med samma engagemang och drivkraft när det gäller att ställa om till ett mer hållbart matsystem.

Seminarium om att mobilisera för ett hållbart samhälle

24 oktober 2019

Åsa Minoz

Innovationsstrateg, Viable Cities

Läs innovationsstrateg Åsa Minoz reflektioner från seminariet Så mobiliserar vi för ett hållbart samhälle där deltagare fick prova ett missionsdrivet arbetssätt

Läs innovationsstrateg Åsa Minoz reflektioner från seminariet Så mobiliserar vi för ett hållbart samhälle där deltagare fick prova ett missionsdrivet arbetssätt

Delta i SKR:s utvecklingsprogram om klimatsmart mat!

24 oktober 2019

Jenny Sjöblom

Handläggare

KliMATval är ett Vinnovafinansierat utvecklingsprogram som riktar sig till aktörer som jobbar med mat och hållbarhet inom offentlig verksamhet. Sök senast 28 februari!

KliMATval är ett Vinnovafinansierat utvecklingsprogram som riktar sig till aktörer som jobbar med mat och hållbarhet inom offentlig verksamhet. Sök senast 28 februari!

Senast uppdaterad 24 oktober 2019

Statistik för sidan