Biologiska läkemedel

Inom forskningsprogrammet för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel erbjuder Vinnova möjlighet att söka finansiering för projekt som bidrar till bättre hälsa. Aktuella erbjudanden inom området visas längre ner på denna sida.

Bakgrund till satsningen

Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet uppdrag att i samverkan utforma ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Programmet är en del i regeringens strategiska satsning på hälsa (life science) som samlat ska bidra till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar, stärka Sveriges position som ledande land inom forskning och utveckling och öka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

Programmet avser både forskning om proteiner för framtida biologiska läkemedel och utveckling av effektivare metoder för nästa-generations läkemedelsproduktion.

Programmet löper från 2016 till 2023 och omfattar 320 miljoner kronor. 

Finansierade projekt

Här kan du läsa mer om de projekt som Vinnova tidigare har finansierat inom biologiska läkemedel.  

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Centrum för formulering och processning av biologiska läkemedel RISE Research Institutes of Sweden AB 32 000 000 kr Pågående 2018-04730
GMP neurala progenitorceller for transplantation till ryggmärgsskador Karolinska Institutet 4 994 383 kr Pågående 2016-04134
Nya realtidssensorer för övervakning av kontinuerliga biologiska produktionsprocesser Linköpings universitet 5 000 000 kr Pågående 2016-04120
Integrerad kontinuerlig nedströmsprocess för nästa generation av biologiska läkemedel Lunds universitet 5 000 000 kr Pågående 2016-04048
Centre for Advanced Medical Products Umeå universitet 48 000 000 kr Pågående 2017-02130
Production Platform for Personalized Tissue-Engineered Transplants RISE Research Institutes of Sweden AB 5 000 000 kr Pågående 2017-02983
Novel production technologies for next generation microbial pharmaceutical products METABOGEN AB 4 902 800 kr Pågående 2017-02964
Stor-skala produktion av humana leverceller KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 916 000 kr Pågående 2017-02984
Utveckling av bispecifika antikroppar riktade mot leukemi och hematopoetiska stamceller Karolinska Universitetssjukhuset 4 840 000 kr Pågående 2017-02978
Stabiliserade och modulära proteinläkemedel Karolinska Institutet 2 494 400 kr Avslutat 2016-04145

Frågor?

Har du frågor om biologiska läkemedel? Kontakta gärna mig.

Senast uppdaterad 29 augusti 2018   |   Sidansvarig: Mats Jarekrans   |   Statistik för sidan