Biologiska läkemedel

Inom forskningsprogrammet för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel erbjuder Vinnova möjlighet att söka finansiering för projekt som bidrar till bättre hälsa. Aktuella erbjudanden inom området visas längre ner på denna sida.

Bakgrund till satsningen

Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet uppdrag att i samverkan utforma ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Programmet är en del i regeringens strategiska satsning på hälsa (life science) som samlat ska bidra till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar, stärka Sveriges position som ledande land inom forskning och utveckling och öka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

Programmet avser både forskning om proteiner för framtida biologiska läkemedel och utveckling av effektivare metoder för nästa-generations läkemedelsproduktion.

Programmet löper från 2016 till 2023 och omfattar 320 miljoner kronor. 

Finansierade projekt

Här kan du läsa mer om de projekt som Vinnova tidigare har finansierat inom biologiska läkemedel.  

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Production Platform for Personalized Tissue-Engineered Transplants RISE Research Institutes of Sweden AB 5 000 000 kr Pågående 2017-02983
Novel production technologies for next generation microbial pharmaceutical products METABOGEN AB 4 902 800 kr Pågående 2017-02964
GMP neurala progenitorceller for transplantation till ryggmärgsskador Karolinska Institutet 4 994 383 kr Pågående 2016-04134
Nya realtidssensorer för övervakning av kontinuerliga biologiska produktionsprocesser Linköpings universitet 5 000 000 kr Pågående 2016-04120
Centre for Advanced Medical Products Umeå universitet 48 000 000 kr Pågående 2017-02130
Integrerad kontinuerlig nedströmsprocess för nästa generation av biologiska läkemedel Lunds universitet 5 000 000 kr Pågående 2016-04048
Cell-baserad administrering av biologiska läkemedel till hjärnan för behandling av neurodegenerativa sjukdomar AlzeCure Biologics AB 4 154 995 kr Pågående 2017-03001
Pancreatic tissue-precursors assembled by bioactive silk KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 997 827 kr Pågående 2016-04109
Svenska ägg antikroppar för att förhindra svåra och kliniska infektioner Uppsala universitet 4 959 820 kr Pågående 2016-04083
CellNova - ett VINNOVA centrum för utveckling och produktion av nästa generations biologiska läkemedel KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 40 000 000 kr Pågående 2017-02105
ESCAPE Cancer - Engineerade SCAffoldProteiner Engagerade för CANCER-terapi Uppsala universitet 4 972 200 kr Pågående 2016-04060
Bärarvehikler för intracellulär överföring av terapeutiska antikroppar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 538 000 kr Pågående 2017-02999
Stor-skala produktion av humana leverceller KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 916 000 kr Pågående 2017-02984
Utveckling av bispecifika antikroppar riktade mot leukemi och hematopoetiska stamceller Karolinska Universitetssjukhuset 4 840 000 kr Pågående 2017-02978
Effektiv produktion och utveckling av nya biologiska läkemedel inspirerat av hur spindlar gör silke Karolinska Institutet 5 000 000 kr Pågående 2016-04059
Minskade kostnader och förbättrad säkerhet vid immunoterapi för hjärnas sjukdomar Uppsala universitet 5 000 000 kr Pågående 2016-04050
Utvecklings- och formuleringscentrum för nästa generations biologiska läkemedel RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 16 000 000 kr Pågående 2017-02155
En ny klass av selektiva antagonistiska TRPV1 antikroppar för smärtbehandling Oblique Therapeutics AB 5 000 000 kr Pågående 2017-02993
Biologiska läkemedel för immunmodulering av T-celler Karolinska Institutet 4 996 626 kr Pågående 2017-02989
Användning av extracellulära vesiklar som bärare/ leverantörer av biologisk substanser till celler och organ Göteborgs Universitet 5 000 000 kr Pågående 2017-02960
Stabiliserade och modulära proteinläkemedel Karolinska Institutet 2 494 400 kr Avslutat 2016-04145
Ny teknik för processrening av bioläkemedel LAB-ON-A-BEAD AB 1 648 244 kr Avslutat 2016-04152
En ny klass av funktionella antikroppar inriktade på TRP jonkanaler för smärt- och cancerterapi Oblique Therapeutics AB 1 399 830 kr Avslutat 2016-04093

Frågor?

Har du frågor om biologiska läkemedel? Kontakta gärna mig.

Senast uppdaterad 29 augusti 2018   |   Sidansvarig: Mats Jarekrans   |   Statistik för sidan