Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DRIZZLE

Drizzle utvecklar forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minimerar föroreningar i sjöar och vattendrag och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning ger.

Tidigare har fokus när det gäller att hantera dagvatten i huvudsak varit att transportera bort vatten från städer så snabbt som möjligt för att undvika skador och översvämning. Dagens dagvattenhantering måste även hantera kvalitetsfrågor, såsom innehåll och föroreningar, samt  även se det som en resurs. 

Drizzle sammanför parter från hela värdekedjan, det vill säga från slutanvändare, forskare, tillverkare av dagvattenlösningar, konsulter, till drift och underhåll. Alla dessa kompetenser finns representerade i kompetenscentrumet.

Centrumet ger företagen tillgång till kunskap i forskningsfronten som de kan använda vid utveckling av varor och tjänster. Forskningsaktiviteterna baseras på företagens och kommunernas behov, vilket även påverkar innehållet i LTU:s kurser. Därmed ges LTU möjlighet att erbjuda ännu mer attraktiva akademiska utbildningar, vilket ger företag och kommuner tillgång till anställda med strategisk kompetens som möter deras behov.

Excellent, behovsdriven forskning leder till att FoU-investeringar inom området attraheras till och behålls i Sverige, samtidigt som det gynnar samhället i stort.

Finansiering: 36 miljoner mellan 2017 - 2022

Kontakt

Projektledare: Maria Viklander, Luleå tekniska universitet, maria.viklander@ltu.se

Handläggare Vinnova: Göran Andersson, goran.andersson@vinnova.se

Webbplats: www.ltu.se/drizzle

Senast uppdaterad 22 februari 2018

Sidansvarig: Göran Andersson

Statistik för sidan