Kompetensuppbyggnad och användning - MAX IV och ESS

Här hittar du information om samverkan kring kompetensuppbyggnad och industriellt nyttiggörande av neutron- och fotonbaserade tekniker: Dels vid synkrotronen MAX IV och andra internationella forskningsanläggningar för fotonbaserade tekniker. Och dels vid anläggningar för neutronspridningstekniker, som ESS.

Sök finansiering i aktuella satsningar

Lär och inspireras av tidigare projekt från olika tillämpningsområden

<p>H&auml;r kan du se tidigare beviljade projekt inom omr&aring;det Milj&ouml;teknik och &aring;tervinning.</p>
<p>H&auml;r kan du se tidigare beviljade projekt inom metalliska material och gruvdrift.</p>
<p>Inspireras av tidigare beviljade projekt inom livsmedel och jordbruk.</p>
<p>H&auml;r kan du se tidigare bevlijade projekt inom konstruktionsmaterial.</p>
<p>Inspireras av tidigare beviljade projekt inom kemi och katalys.</p>
<p>Inspireras av tidigare beviljade projekt inom energitill&auml;mpningar.</p>
<p>Inspireras av tidigare beviljade projekt inom nanoteknik och nanomaterial.</p>
<p>Inspireras av tidigare beviljade projekt inom flyg- och fordonsteknik.</p>
<p>Inspireras av tidigare beviljade projekt inom industriell produktion och tillverkning.</p>
<p>Inspireras av tidigare beviljade projekt inom biobaserade material.</p>
<p>Inspireras av tidigare beviljade projekt inom medicinsk teknik.</p>
<p>Inspireras av tidigare beviljade projekt inom l&auml;kemedel och bioteknologi.</p>

Andra satsningar och samarbeten

Vinnovas insatser sker dels genom finansiering av bidragsprojekt i öppna utlysningar, men även genom finansiering av strategiska projekt och i nära samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Initiativet SWEbeams samlade aktörerna

Under 2018 finansierade Vinnova och Vetenskapsrådet projektet SWEbeams (Vinnovas dnr 2017-04705). Syftet var att samla aktörer inom näringsliv, forskningsinstitut och akademi med ett uttalat eller potentiellt intresse för ESS, MAX IV och den gemensamma forsknings- och innovationsarenan.

Projektet leddes av Fredrik Hörstedt, vicerektor vid Chalmers tekniska högskola, med stöd av en arbetsgrupp bestående av representanter från MAX IV, ESS, Lunds universitet samt Science Village Scandinavia.

Arbetet resulterade i ett antal genomförda landsomspännande möten, dialoger med nyckelaktörer, samt av en skriftlig rapport med ett stort antal rekommendationer och åtgärdsförslag rörande hur Sverige bättre kan dra nytta av investeringar i och runt världsledande forskningsinfrastrukturer.

En slutrapport för projektet finns tillgänglig på Till SWEbeams.se

Till SWEbeams.se

Vetenskapsrådets verksamhet

På Vetenskapsrådets webbsida kan du läsa mer om deras finansiering av nationell och internationell forskningsinfrastruktur, varav MAX IV och ESS.

Genom Vetenskapsrådet finansierar Sverige även experimentstationen Swedish Materials Science beamline (SMS P21) vid tyska synktrotronen Petra III i Hamburg, som administreras av Linköpings universitet och KTH. Sverige delfinansierar även reflektometern Super ADAM vid ILL’s neutronkälla i Frankrike, som administrerad av Uppsala universitet. Vetenskapsrådet finansierar även svenskt medlemskap i neutronkällan ILL, samt i synkrotronen ESRF i Frankrike, och ger även driftsbidrag till neutronkällan ISIS i England.

Läs mer om dessa satsningar på Vetenskapsrådets webbplats

Frågor?

Maria Öhman

Programansvarig

+46 8 473 31 89

Rebecca Hollertz

Handläggare

+46 8 473 30 76

Senast uppdaterad 20 september 2019   |   Sidansvarig: Maria Öhman   |   Statistik för sidan