Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova stödjer svensk-tyskt partnerskap inom AI

Genom ett förstärkt innovationspartnerskap mellan Tyskland och Sverige ska det bli lättare för företag att utbyta idéer och forskning – inte minst inom AI. Överenskommelsen har stöd från Angela Merkel och Stefan Löfven och syftet är att främja innovativa samhällslösningar, nya exportprodukter och starkare konkurrenskraft.

Den nya överenskommelsen ska stärka samarbetet mellan länderna och öka konkurrenskraften och förmågan att möta framtida utmaningar. Ett område som är extra viktigt att titta på är artificiell intelligens (AI).

– Att vi kan ha ett utbyte på många sätt och på olika nivåer har stor betydelse. Innovation handlar om att hitta nya lösningar och då är det viktigt att ha en bra partner att utbyta idéer med. Ingen kan vara bäst på allt, säger Daniel Rencrantz, enhetschef för Innovationsledning på Vinnova.

Daniel Rencrantz, enhetschef Innovationsledning

- Intresset för Tyskland är stort både när det gäller kunskap- och affärsutbyte. För många företag är det viktigt att komma närmare den marknaden och förstå deras behov.

Tyskland viktigt efter Brexit

Tyskland har en intressant företagsstruktur med många stora företag som redan i dag är viktiga kunder till svenska företag.  I skuggan av Brexit blir också Tyskland allt viktigare ur ett strategiskt perspektiv. Sverige är en mindre marknad men har en hög grad av digitalisering i samhället och en befolkning och marknad som är öppen för att testa nya produkter och tjänster.

– I dagens globala ekonomi behöver du vara uppkopplad mot flera markander för att ta fram nya innovativa lösningar. Vi behöver den här typen av samarbeten för att säkra kunskapen och utveckla komplexa system som ska leverera. Inom AI rör sig utvecklingen väldigt fort och vi har inte spetskompetens inom alla områden i Sverige, säger Daniel Rencrantz.

Det finns flera projekt i dagsläget som skulle kunna ge positiva effekter inom bland annat hållbarhet om de får genomslag, men då krävs att forskningen omsätts i praktiken.

– Vinnova kommer på olika sätt att stödja det här partnerskapet. Dels handlar det om utlysningar där vi ger finansiella bidrag till projekt, och dels om att stimulera matchmaking mellan olika aktörer. Vi har ett samarbete med vår tyska motsvarighet på myndighetsnivå, och försöker gemensamt lyfta möjligheterna med partnerskapet, säger Daniel Rencrantz.

Frågor?

Om du har frågor kring hur Vinnova stödjer innovationsprojekt inom artificiell intelligens (AI) så kontakta oss gärna.

Daniel Rencrantz

Förvaltningsdirektör och avdelningschef Verksamhetsutveckling och stöd

+46 8 473 31 84

Senast uppdaterad 11 oktober 2019

Statistik för sidan