Framtidsspaningar: Nästa generations resor och transporter

Här har vi sammanfattat framtidsspaningarna från workshopen kring nästa generations resor och transporter under Vinnovas innovationsdag 2018. Vi lät deltagarna spåna fritt kring och enas om viktiga händelser de fem närmaste åren och ett hopp framåt till år 2030.

2018

 • Integrering påbörjas av de olika delarna som bygger upp transportsystemet.
 • De människor som föds i år kommer inte att behöva körkort när de blir äldre.
 • Omfattande etikdebatt kring självkörande fordon och farkoster.

2019

 • Affärsmodell och ägare/förvaltare kring den framtida digitala infrastrukturen för transportsystemet är fastlagd.
 • Innovationsupphandling av automatiserade underhållsfordon
 • Ny lagstiftning premierar delningsekonomin.

2020

 • Första kommersiella förarlösa lastbilstransporterna mellan Trelleborg och Stockholm
 • Pakethämtningshubbar är en del av samhällsplaneringen.
 • En biljett för all kollektivtrafik i alla städer.

2021

 • Första hela stadsdelen med enbart självkörande elbilar
 • Fullskalig tjänstebaserad mobilitet (MaaS) i en eller flera stadsdelar
 • Finansiering av höghastighetståg klar

2022

 • Svensk tillverkning av självkörande elektriskt drivna minibussar
 • Första testet med flygande taxidrönare i Kista (persontransport)
 • Samhällsplanering och transportplanering är integrerade.

2030

 • Natriumbatterier istället för Litium-baserade
 • Transport uppfattas allmänt som tjänst och inte som produkt – en perspektivförändring har skett.
 • Fossildrivna bilar får ej säljas i Sverige.
Senast uppdaterad 25 juni 2018   |   Statistik för sidan