Framtidsspaningar: Uppkopplad industri och nya material

Här har vi sammanfattat framtidsspaningarna från workshopen kring uppkopplad industri och nya material under Vinnovas innovationsdag 2018. Vi lät deltagarna spåna fritt kring och enas om viktiga händelser de fem närmaste åren och ett hopp framåt till år 2030.

 2018

 • Uppvaknande kring risker och integritet
 • Skog, CBE, kartong viktig kunskap och teknik utvecklas och sprids.
 • Revolution i forskarsamhällen ger livslångt lärande. Universiteten moderniseras. 
 • Utomhus- och inomhuspositionering används på fler områden, industriell kontroll, flöden av material etc.

2019

 • Fokusförflyttning från teknik till värdeskapande
 • Förenklad administration i EU-projekt
 • Färre cyberattacker: nu vet vi om att det sker så många attacker (10 000 i månad) så 2019 har vi informerat och organiserats.

2020

 • Ny lagstiftning som säkrar cybersäkerhet, den behöver hantera nationella och internationella gränsdragningar.
 • AI-program i all utbildning och 3D-printing i serietillverkning
 • Grafen är billigt och används till allt: kanske lite tidigt men det händer någon gång.

2021

 • Uppkoppling börjar bil accepterad hos små och medelstora företag.  
 • Intelligenta material används i psykiatrin för att indikera tillstånd.
 • Material som inte bryts ner av naturen är ersatta av nedbrytbara material.

2022

 • Alla studenter läser datavetenskap i någon utsträckning.
 • Data följer med en produkt i hela dess livscykel.
 • Biomaterial som alger renar östersjön och blir bränsle, plast och mat.

2030

 • Affärsmodellerna har transformerats så traditionella varumärken behövs inte längre.
 • Gränsen mellan kund och leverantör suddas ut. Man säljer data till varandra. Ekonomiskt värde skapas på nya sätt.
 • Material och energi skapas i lokala kretslopp off-grid.
Senast uppdaterad 25 juni 2018   |   Statistik för sidan