Framtidsspaningar: Life science

Här har vi sammanfattat framtidsspaningarna från workshopen kring hälsa och Life science under Vinnovas innovationsdag 2018. Vi lät deltagarna spåna fritt kring och enas om viktiga händelser de fem närmaste åren och ett hopp framåt till år 2030.

2018

 • Gen och cellterapi – Sverige måste med på tåget.
 • Tilltagande intresse från industrin, att deras personal sitter för mycket, de engagerar sig i projekt för att se hur de ska röra på sig mer.
 • Privata aktörer snabbar upp systemet. Offentlig sektor utmanas av privat att påskynda digitaliseringen.

2019

 • Lagliga förutsättningar för att använda artificiell intelligens (AI) någonstans i världen (dock inte i Sverige)
 • Involvera patienter i sin egen vård för att frigöra resurser.
 • Mer digitala hjälpmedel inom vården, då måste det finnas bättre affärsmodeller för det och att det inte finns olikheter mellan landsting.

2020

 • Individualiserad vård, baserad på all tillgänglig information
 • Metod och läkemedel i ett, olika förutsättningar. Hur utvecklas det regulatoriska regelverket?
 • Kombinationsbehandlingar, affärsmodeller behöver utvecklas.

2021

 • Första AI-genererade läkemedlet
 • 3D-printade organ används
 • Fokus på en hållbar äldrevård, med hjälp av AI

2022

 • Nationell infrastruktur för cell och genterapier, och en integrering av cell- och genterapier i vården
 • Robotisering och precisionsmedicin, tekniken finns tidigare, men finns regelverken?
 • Hälsovård istället för sjukvård: Patientdriven sjukvård och prevention ökar, ger en individualiserad vård.

2030

 • AI gör stor del av det diagnostiska arbetet.
 • En ny arsenal av antibiotika på plats.
 • Tillgänglig vård för alla, utan långa vårdköer
Senast uppdaterad 25 juni 2018   |   Statistik för sidan