Framtidsspaningar: Cirkulär och biobaserad ekonomi

Här har vi sammanfattat framtidsspaningarna från workshopen kring cirkulär och biobaserad ekonomi under Vinnovas innovationsdag 2018. Vi lät deltagarna spåna fritt kring och enas om viktiga händelser de fem närmaste åren och ett hopp framåt till år 2030.

2018

 • Lokalsamhällets roll och påverkan ökar. Forskning om hur det går att påverka genom beteendeförändring får genomslagskraft.
 • Industrin börjar förstå begreppet cirkulär och biobaserad ekonomi men kunskapsnivån är för låg och utmaningarna stora.
 • Samhällets organisation, beslutsstrukturer, skatter och regleringar måste driva på för att sluta kretsloppet och gå mot en cirkulär ekonomi. EU sätter bioekonomi högt på agendan.

2019

 • Förståelsen för cirkulär ekonomi ökar, likaså antalet delningstjänster i samhället.
 • Industriell bransch går i täten och driver på den cirkulära ekonomin tack vare rättvisande verktyg för livscykelanalys och mått som gör det lättare att göra rätt. Sverige får en nationell strategi för biobaserad ekonomi.
 • Incitament som driver på minskningen av fotavtrycket. Totalförbud mot mikroplaster i till exempel tvättmedel.

2020

 • Cirkulärt arbete startar brett i industrin tack vare forskning som visar på lönsamma affärsmodeller.
 • Sveriges första bioraffinaderi byggs.
 • Samma krav ställs på företagens fotavtryck som på ekonomisk redovisning.

2021

 • Vi flyger med gott samvete tack vare biobaserat flygbränsle och transportnätet till sjövägar har ökat och flyttats från vägar.
 • Industriell symbios, biomaterial och Design for manufacturing är en självklarhet år 2021.
 • Företagen inser vikten av att informera om sina miljöavtryck, för att uppnå målet ett fossilfritt samhälle.

2022

 • Vi har lärt oss hur man lever hållbart tack vare många framgångsexempel.
 • Materialutveckling i stora volymer hanteras cirkulärt.
 • Politisk förändring kring standarder och reglering för en cirkulär och biobaserad ekonomi. En nationell bioekonomistrategi finns på plats.

2030

 • Allt ses som en resurs. Fossila bränslen har ersatts med biobränslen. Hälften av mänsklighetens behov av protein förses genom landbaserad fiskodling.
 • De tillverkande företagen tar ansvar för sina flöden och produktåtertagning är standard.
 • Agenda 2030 är genomfört och nya EU-regler med mål om förnybar kemiindustri och koldioxidskatt på fossilt införs.

2040 (denna workshop ville framtidsspana även kring år 2040)

 • Konsumenter rynkar på näsan till det som inte är förnybart. Det är nu oviktigt och ovanligt att äga.
 • Hundra procent av allt material och alla produkter är tillverkade av förnybart och med förnybar energi.
 • Cirkulär och biobaserad svensk ekonomi är en exportvara.

 

Senast uppdaterad 25 juni 2018   |   Statistik för sidan