Hur kan offentlig sektor möta morgondagens samhällsutmaningar?

Den offentliga sektorn i Sverige och världen står inför stora förändringar för att kunna möta morgondagens samhällsutmaningar. Vinnova gör flera satsningar som riktar sig till offentlig verksamhet. Vi driver också ett strategiarbete för att bli skarpare i vårt stöd till innovation och transformation i offentliga sektorn. Vill du vara med och bidra?

Vilka grundläggande förändringar behöver vi göra för att den offentligt finansierade verksamheten ska fungera på ett hållbart sätt? Hur ser förväntningarna från medborgarna ut? Vilka kompetenser kommer att behövas och vilken syn har den offentliga verksamheten på systemperspektiv, styrning och hantering av digital teknik? Vad kan vi som medborgare göra för att bidra?

Det här är frågor som kommer att ha en avgörande betydelse för att stärka Sveriges innovationsklimat. Vi behöver ompröva grunden i vårt förhållningssätt inom flera områden.

Sedan 2012 har Vinnova gjort riktade satsningar för att stärka innovationskraften i offentlig sektor.

Vi behöver dina idéer!

Jakob Hellman från Vinnova berättar om Vinnovas arbete för att stötta offentlig sektor och efterlyser idéer och erfarenheter kring hur vi kan möta framtida samhällsutmaningar. Kontakta oss gärna på: offentligsektor@vinnova.se

Innovation i myndigheter

Myndigheter behöver både agera innovativt och samtidigt uppmuntra andra till innovation och förnyelse. Hur kan en myndighet stärka den egna och andras innovationsförmåga?

Läs gärna rapporten om hur 112 myndigheter arbetar med innovation och ta del av materialet från konferensen där resultaten presenterades. 

Rapport om Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter 

Material från konferensen Innovation i myndigheter

Hur leder och organiserar man för ett systematiskt innovationsarbete? Detta har 6 myndigheter arbetar med i nätverket Innovation i myndigheter.

Så satsar Vinnova på innovationer i offentlig verksamhet

Vinnova arbetar med flera initiativ som berör hur offentligt finansierad verksamhet kan möta samhällsutmaningar och driva utvecklingen mot en hållbar framtid.

<p>Hur tar vi tillvara innovationskraften hos medarbetarna i offentliga sektorn f&ouml;r att klara samh&auml;llsutmaningarna? Id&eacute;slussar i kommuner &auml;r en v&auml;g.</p>
<p>Kan rätt utformade regler hjälpa innovationer att utvecklas? Går det snabbare att genomföra samhällsnyttiga idéer om vi kan anpassa regelverket? Det tror vi.</p>
<p>F&ouml;lj Vinnovas seminarieserie kring hur vi &ouml;ppnar upp f&ouml;r innovation genom att se hur system och sammanhang p&aring;verkar innovationsf&ouml;rm&aring;gan.</p>

Sök finansiering

Frågor?

De globala hållbarhetsmålen som drivkraft

Innovation och hållbar utveckling hänger ihop. Hur kan vi hjälpas åt att styra samhällsutvecklingen i riktning mot FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030?

<p>Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen i Agenda 2030.</p>
Senast uppdaterad 16 september 2019   |   Statistik för sidan