Sök Seal of excellence

Den nationella samordningsfunktionen för EU:s partnerskapsprogram, EU-Sam finansierar "Seal of Excellence" för de forskare som har sökt Marie Skłodowska-Curie Actions och som vill arbeta i Sverige.

Inom programmet Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) kan forskare söka finansiering för att arbeta i ett annat land. De forskare som sökte MSCA individuellt Fellowship 2016 och som hade en poäng på 85% eller högre men inte kunde få finansiering från EU-kommissionen har nu möjlighet att söka medel för Seal of Excellence.

Vem kan söka?

Alla forskare som sökt individuellt Fellowship inom MSCA för att komma till Sverige. De ska även ha fått beviljat Seal of Excellence certificate av EU-kommissionen och finnas med på reservlistan. Detta gäller för forskare oavsett nationalitet.

Mer information

Mer information om Seal of Excellence finns i utlysningstexten.

Seal of excellence Call text

This page in English

Frågor?

Vill du veta mer om hur du söker Seal of excellence ta kontakt med oss.

Erik Litborn

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

erik.litborn@vinnova.se