Rymd

Målsättningen med rymdprogrammet är att främja en konkurrenskraftig och innovativ rymdindustri samt rymdforskning som kan utveckla och utnyttja rymdinfrastruktur för att möta framtida samhälleliga behov.

Syftet med programmet är att utveckla innovativ rymdteknik, "från idé till demonstration i rymden", men även att få till användning och spridning av rymddata för vetenskapliga, offentliga eller kommersiella ändamål.

Det här finansierar programmet

Programmet omfattar följande områden och utmaningar:

  • Prioritering av de två befintliga rymd-flaggskeppen på EU-nivå: satellitnavigering (European Global Navigation Satellite System, EGNSS) och jordobservation.
  • Säkerställa stöd för den tredje prioriteringen i EU:s rymdpolitik: att skydda rymdinfrastruktur och i synnerhet inrättandet av ett rymdövervakningssystem (Space Surveillance and Tracking, SST) på europeisk nivå.
  • Säkerställa relevant stöd till EU:s industri för att uppfylla de mål som anges i kommissionens meddelande om rymdindustripolitik, särskilt för att bibehålla och vidareutveckla industrins konkurrenskraft och värdekedjor på den globala marknaden.
  • Säkerställa att redan gjorda investeringar i Europeisk rymdinfrastruktur utnyttjas till nytta för medborgarna och till stöd för den europeiska rymdforskningen.
  • Förbättra Europas möjligheter till att utgöra en attraktiv partner för globala samarbeten inom rymdvetenskap och rymdutforskning.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Annika Strömdahl

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 32 18

Kristine Dannenberg

Biträdande kontaktperson, Rymdstyrelsen

+46 8 409 077 98

Johan Köhler

Expert, Rymdstyrelsen

+46 8 409 077 93

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Industriellt ledarskap

<p>Programmet stöder innovation och konkurrenskraft med hjälp av modern informationsteknik.</p>
<p>Programmet fokuserar på att forskning och innovation ska stärka EU:s industriella kapacitet och affärsmöjligheter, inte minst för innovativa små och medelstora företag.</p>
<p>Programmet hjälper innovativa företag och organisationer genom lån och garantier, samt genom att investera i innovativa småföretag.</p>
<p>Små och medelstora företag kan få stöd genom ett särskilt instrument som utformats speciellt för innovativa mindre företag.</p>

Senast uppdaterad 18 november 2020

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan