Informations- och kommunikationsteknik

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) möjliggör innovation och konkurrenskraft inom ett brett fält av såväl privata som offentliga marknader och sektorer.

För att stimulera detta har EU:s IKT-program som syfte att dels bygga upp expertis inom viktiga spjutspetsteknologier, dels öka möjligheten för vetenskapliga rön att bidra till utvecklingen av nya tjänster och produkter. En stor del av programmet följer färdplaner utvecklade av Europas industri men det finns även olika insatser för att stimulera marknadsomvälvande utveckling.

Programmet har följande huvudsakliga verksamhetsområden:

  • Teknikutveckling för industrins digitalisering (Technologies for Digitising European Industry)
  • Utveckling av Europeisk datorinfrastruktur (European Data Infrastructure: HPC, Big Data and Cloud technologies)
  • Teknikutveckling för 5:e generationens mobilnät (5G)
  • Framtidens internet (Next Generation Internet, NGI)

Utöver dessa verksamhetsområden så innehåller programmet även flera generella och/eller horisontella utvecklingsområden såsom innovationsupphandling, cyber-security, Internet of Things (IoT) och digitalisering av tjänster och industrier.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje progam har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma progammet.

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 64 53

Andreas Krigh

Biträdande kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 441 74

Lars Gustafsson

Expert, Vinnova

+46 8 473 32 12

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Industriellt ledarskap

<p>Programmet fokuserar på att forskning och innovation ska stärka EU:s industriella kapacitet och affärsmöjligheter, inte minst för innovativa små och medelstora företag.</p>
<p>Rymdprogrammet ska främja en konkurrenskraftig och innovativ rymdindustri och stödja rymdforskning.</p>
<p>Programmet hjälper innovativa företag och organisationer genom lån och garantier, samt genom att investera i innovativa småföretag.</p>
<p>Små och medelstora företag kan få stöd genom ett särskilt instrument som utformats speciellt för innovativa mindre företag.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan