Spridning av spetskompetens och bredare deltagande

Forskning och innovation är viktiga för ekonomiskt välstånd. Det här programmet finansierar åtgärder för att förbättra resultaten inom forskning och innovation i alla EU:s medlemsstater.

Skillnader i resultat på innovationsområdet blir ofta tydligare mellan olika europeiska länder, när ekonomiska kriser begränsar den nationella budgeten. Programmet ska hjälpa de länder som inte kommit lika långt på området excellent forskning, för att öka EU:s konkurrenskraft och förmåga att hantera samhällsutmaningar i framtiden.

Det här finansierar programmet

Spridning av spetskompetens och bredare deltagande vill utnyttja EU:s samlade kompetens, och sprida fördelarna med innovation. I programmet ingår följande åtgärder:

  • Teaming - Föra samman institutioner som bedriver spetsforskning med
    institutioner som presterar lägre, för att skapa eller uppgradera spetsforskningsenheter, så kallade "centers of excellence".
  • Twinning - Upprätta nätverk och partnerskap mellan institutioner, bland annat genom att utbyta personal eller genom besök av experter och utbildningar.
  • ERA Chairs - Etablera forskningsledare som kan attrahera enastående akademiker till institutioner med stor potential.
  • Policy Support Facility - Upprätta enheter för politiskt stöd, som kan förbättra den nationella och regionala politiken för forskning och innovation.
  • Nätverk - Ge bättre tillgång till internationella nätverk för framstående forskare och innovatörer, bland annat som en del i samarbetsprogrammet COST.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Läs mer om samarbetsprogrammet COST på COST:s webbplats (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program utanför huvudinriktningarna

<p>Programmet ska involvera samhället i forsknings- och innovationsprocessen, skapa mötesplatser och ett effektivt samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.</p>
<p>Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) vill skapa nya metoder för innovation, skapa hållbar tillväxt och konkurrenskraft och främja företagande.</p>
<p>Inom programmet finansieras projekt som visar hur fission kan bli en livskraftig energikälla för storskalig kommersialisering inom en rimlig tidsram.</p>
<p>EU-kommissionens egen tjänst som ger oberoende, evidensbaserat vetenskapligt och tekniskt stöd för EU-åtgärder.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan