Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) integrerar högre utbildning med forskning och innovation för att skapa nya metoder för innovation, hållbar tillväxt och konkurrenskraft samt främja företagande.

EIT är en integrerad del av Horisont 2020, och spelar en viktig roll i arbetet med att föra samman utbildningsinstitutioner med hög kvalitet, forskningscentra och företag för att skapa morgondagens entreprenörer och säkerställa att den europeiska "kunskapstriangeln" kan mäta sig med världens bästa.

Det här finansierar programmet

Programmet finansierar så kallade Kunskaps- och Innovationsgrupper (Knowledge and Innovation Communities - KIC). Grupperna måste ha en långsiktig vision som sträcker sig över minst sju år. De ska drivas med en affärslogik som har ett resultatorienterat synsätt med tydliga mål och inriktning på att uppnå ekonomiska och sociala effekter, och att bli en global aktör.

I dagsläget finns följande KIC:

KIC InnoEnergy (innoenergy.com)
Climate KIC  (climate-kic.org)
EIT Rawmaterials  (eitrawmaterials.eu)
EIT Health  (eithealth.eu)
EIT Digital (eitdigital.eu)
EIT Food  (eit.europa.eu/eit-community/eit-food)

Läs mer och sök finansiering

Under 2018 kommer ytterligare två områden öppnas för att skapa nya KIC:ar. Dessa områden är Added value manufacturing och Urban mobility: smart, green and integrated transport. Läs mer om programmet och hitta information om öppna utlysningar på deras egen webbplats (eit.europa.eu).

EIT:s webbplats

 

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Johan Lindberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 64 53

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program utanför huvudinriktningarna

<p>Programmet ska involvera samhället i forsknings- och innovationsprocessen, skapa mötesplatser och ett effektivt samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.</p>
<p>Inom programmet finansieras projekt som visar hur fission kan bli en livskraftig energikälla för storskalig kommersialisering inom en rimlig tidsram.</p>
<p>EU-kommissionens egen tjänst som ger oberoende, evidensbaserat vetenskapligt och tekniskt stöd för EU-åtgärder.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan