Program utanför huvudinriktningarna

Inom Horisont 2020 ryms olika satsningar på stärkt kompetensöverföring mellan EU:s medlemsländer, samarbeten mellan akademi och näringsliv, genus, och att involvera det omgivande samhället i forsknings- och innovationsprocessen.

 

Alla områden inom Horisont 2020

En av programmets huvudinriktningar är Spetskompetens. Här finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur.

En av huvudinriktningarna är industriellt ledarskap. Målet är att Europa ska vara världsledande inom innovativa industrier.

Den här huvudinriktningen fokuserar på att hitta lösningar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.

Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.

Senast uppdaterad 15 mars 2017   |   Statistik för sidan