Program utanför huvudinriktningarna

Inom Horisont 2020 ryms olika satsningar på stärkt kompetensöverföring mellan EU:s medlemsländer, samarbeten mellan akademi och näringsliv, genus, och att involvera det omgivande samhället i forsknings- och innovationsprocessen.

 

Alla områden inom Horisont 2020

<p>En av programmets huvudinriktningar är Spetskompetens. Här finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur.</p>
<p>En av huvudinriktningarna är industriellt ledarskap. Målet är att Europa ska vara världsledande inom innovativa industrier.</p>
<p>Den här huvudinriktningen fokuserar på att hitta lösningar på&nbsp;de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.</p>
<p>Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.</p>
Senast uppdaterad 18 september 2018   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan