BONUS - Joint Baltic Sea Research Programme

BONUS är ett gemensamt forskningsprogram för Östersjön under perioden 2010-2017. Programmet är en integrerad del av EU:s Östersjöstrategi som syftar till identifiera och samordna de viktigaste utmaningarna för regionen och ta fram konkreta lösningar på dessa.

Östersjöstrategin har fyra huvudsakliga mål: Förbättra miljön, öka välståndet, göra regionen mer tillgänglig och attraktiv samt skapa trygghet och säkerhet. Målet med BONUS-programmet är ta fram konkreta vetenskapliga resultat för genomförandet av en ekosystembaserad förvaltning av miljöfrågor i Östersjöregionen. Detta ska genomföras genom att ett gemensamt forsknings- och innovationsprogram i samråd med berörda parter.  

BONUS stödjer därmed en hållbar utveckling i regionen och stärker samtidigt forskningssamarbetet samt underlättar användningen av gemensamma resurser och infrastruktur.

BONUS webbplats

Frågor?

Lars Nybom

Handläggare

+46 8 473 31 23

Martin Svensson

Enhetschef

+46 8 473 32 40

Senast uppdaterad 18 september 2018   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan