Brittisk finansiering av Horisont 2020 efter brexit

Storbritannien avser att fortsätta finansiera deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Nu finns mer information om samarbetet med Storbritannien efter brexit.

EU-rådet har godkänt avtalet för Storbritanniens utträde ur EU och nu väntar beslut i det brittiska parlamentet och EU-parlamentet.

Under tiden har Storbritannien fortsatt status som EU-medlem, med samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar. Regler och ramar för brittiskt deltagande i Horisont 2020 är under förlängningen oförändrade. 

Om ett brexitavtal skulle godkännas i respektive parlament innan den 31 januari nästa år upphör överenskommelsen om att skjuta upp brexit att gälla, och landet lämnar EU från och med den första dagen den följande månaden.

UKRO, det brittiska forskningskontoret i Bryssel, uppdaterar kontinuerligt information om brexit och förutsättningarna för brittiskt deltagande i Horisont 2020. I sitt senaste faktablad skriver de bland annat att garantin som den brittiska regeringen har åtagit sig att fortsätta finansiera brittiskt deltagande i Horisont 2020-program i händelse av en hård brexit fortsatt gäller.

I faktabladet hittar du även länkar till mer information om brittiskt deltagande i EU-program. Du hittar också länkar till var forskare och organisationer utanför EU kan vända sig om de har frågor om att inkludera en brittisk aktör i Horisont 2020.

Faktabladet "BREXIT and Continued UK Participation in EU Programmes for Research, Innovation and Higher Education" 

Senast uppdaterad 2 december 2019

Sidansvarig: Sanna Sjöblom

Statistik för sidan