Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Informationsmöte om Horisont Europa

Har du ett projekt som bidrar till industrins klimatomställning, eller rör digitalisering? Då kan ditt projekt ha chans på finansiering från Horisont Europa. Horisont Europa är EU:s investeringsprogram för forskning och innovation som ska ta sig an de globala utmaningarna. På informationsmötet får du kunskap och verktyg för att kunna dra nytta av de nya finansieringsmöjligheterna.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

En del i regeringens samverkansprogram

Informationsmötet hölls i januari 2021 för två av regeringens samverkansprogram: Näringslivets klimatomställning och Näringslivets digitala strukturomvandling.

Målet med regeringens strategiska samverkansprogram är att identifiera innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt att bidra till svensk konkurrenskraft. Samverkansprogrammen samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta utmaningarna inom dessa fyra teman.

Ladda ner presentationen

Här hittar du presentationen som användes under informationsmötet.

Senast uppdaterad 16 augusti 2021

Statistik för sidan