Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vem skriver berättelsen om framtiden?

Publicerad: 25 maj 2023

Annie Lindmark

Programledare Framtidsområden

"We need to ask ourselves a better question starting from now, and that question is not ‘What is the future’, but ‘What are the futures’”. (Amy Webb)

Framsyn är ett tillvägagångssätt som ger oss makten att fantisera om och forma olika typer av framtider. Det handlar inte om att förutspå framtiden, det kan ingen göra, utan om att utifrån den kunskap vi har idag arbeta med scenarier om möjliga framtider. Ett kraftfullt sätt att använda sig av för att idag kunna ta beslut som hjälper oss att nå den morgondag som vi vill se. 

Silicon Valley är på många sätt en region som varit med och lagt grunden för dagens framsynsmetoder och än idag är några av världens mest kända futurister och framsynsorganisationer baserade i Silicon Valley. Regionen är känd för att vara en plats där man kontinuerligt blickar framåt och arbetar med vad som kan komma att hända de närmaste 5, 10 eller 15-20 åren. Det är för många organisationer en självklar del i företagets DNA att tänka visionärt, stort och framtidsorienterat. Ett exempel är Amazon som länge arbetat med att skapa ”Future pressreleases” där varje gång en medarbetare vill sälja in en ny idé måste beskriva det i ett pressmeddelande från framtiden och skriva ner hur idén skulle kunna presenteras den dagen den blir verklighet. Ett av många sätt att skapa tänkbara känslor och tankar om ett scenario från framtiden.  

Att vara den som skriver berättelser om framtiden och vart vi är på väg kommer med en hel del ansvar och inflytande och det är tydligt att en region som Silicon Valley många gånger har misslyckats med det ansvaret. Listan är lång på produkter och tjänster som kommit ut från regionen och de stora teknikföretagen de senaste åren som varken varit inkluderande eller mångdiversifierade. Något som lett till mycket kritik och som behöver förändras för att Silicon Valley ska kunna behålla sin ledarposition som innovationsregion även framåt.  

Som futuristen Amy Webb säger i sitt citat i ingressen, så finns det inte bara en framtid, utan det finns en rad olika framtider och bakom varje uppmålat framtidsscenario ligger det tankar, erfarenheter och känslor, och oavsett om vi vill det eller inte, så ligger där även förutfattade meningar/ biases från den som berättar. Det finns helt enkelt inga helt neutrala framtidsscenarier och det är därför av yttersta vikt att vi ser till att vi får en stor bredd av scenarier uppmålade för oss. Initiativet Curious Futures 2030 har tagit fram statistik på vilka som idag tar fram de mest inflytelserika framtids- och trendrapporterna internationellt. Det visade sig att det är 2/3 män, 86% vita personer med en medelålder på 52 år, med liknande akademisk bakgrund som arbetar på ett fåtal storföretag som ligger bakom rapporterna, det vill säga en väldigt homogen grupp personer.  
 

Hur skapar vi större bredd kring vilka som skriver berättelsen om framtiden? 

Statistiken om vilka som får mest utrymme att dela sina berättelser om framtiden innebär att det med allra största sannolikhet saknas viktiga perspektiv i de framtidsberättelserna som trendar och sprids. Samt att det finns en mängd signaler som aldrig plockas upp – viktiga indikationer om vart vi är på väg som vi går miste om, något vi måste förändra.  

Nedan är några sätt vi kan arbeta på för att skapa mer inkluderande och diversifierade framtidsbilder:  

  1. Komplettera med fler signaler och röster 
    Vi behöver se bortom de allra största och vanligaste trendrapporterna. Curious Futures 2030 har samlat över 500 futurister och slagit samman 123 olika trendrapporter internationellt för att få fram bredare och mer inkluderande trendspaningar inför 2030, de kallar det för ” Quantitative Foresight”. Att arbeta med data är ett mätbart och tydligt sätt för att kunna se den större bilden.   

  2. Få fler att vilja framtidsspana
    Alla borde och kan vara futurister och bidra till bilden om de olika framtider vi tänkbart kan vara på väg mot eller vill nå. Att engagera fler att vilja bidra till att dela sina tankar om framtiden är viktigt.Svaga signaler – tecken på vad som kan komma att bli betydande i framtidenSignalspaning är ett sätt att bli mer uppmärksam på det som händer runt omkring oss och hur det kan komma att påverka samhället framåt.

  3. Uppmärksamma problemet och bana väg för förändring 
    Amy Webb har sagt ”Bias is irritating. But bias is not going to magically go away because we talk about it at conferences”. Vi behöver helt klart bli bättre på att inte bara prata om problemen utan faktiskt bana väg för förändring. Vill vi skapa en hållbar framtid för alla, så behöver vi också få en tydlig bild över vad hela samhället behöver och önskar. Ett första steg är att analysera sin egen organisation och förstå vilka perspektiv saknar vi här och hur påverkar det vår förmåga att ta relevanta beslut? Sedan handlar det om att strategiskt arbeta löpande med att uppmärksamma tänkbara biases och komplettera perspektiv som saknas för att inte gå miste om viktiga insikter och signaler om framtiden.

Text: Annie Lindmark

Kommentera

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att kommentera blogginlägg. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senaste blogginläggen

Teknikstorm och människans roll i en föränderlig tid

25 maj 2023

Annie Lindmark

Programledare Framtidsområden

Joakim Skog

Områdesledare Framtidsområden

Teknologiutvecklingen har aldrig gått så fort som nu, och konsekvenserna av den är svåra att överblicka. Det blir allt viktigare att kontinuerligt ställa sig frågan "Vad händer om...?" och...

Teknologiutvecklingen har aldrig gått så fort som nu, och konsekvenserna av den är svåra att överblicka. Det blir allt viktigare att kontinuerligt ställa sig frågan "Vad händer om...?" och...

AI för att tackla klimatkrisen?

25 maj 2023

Lars Friberg

Mark Bünger, Futurity Systems, gav futuristiska perspektiv på temat under programkonferensen AI i klimatets tjänst.

Mark Bünger, Futurity Systems, gav futuristiska perspektiv på temat under programkonferensen AI i klimatets tjänst.

Kombinera signaler och förändringsfaktorer till en framtidsspaning

25 maj 2023

Jenny Sjöblom

Handläggare

Med utgångspunkt i Jane McGonigals teorier lär Jenny Sjöblom ut hur man gör en framtidsspaning.

Med utgångspunkt i Jane McGonigals teorier lär Jenny Sjöblom ut hur man gör en framtidsspaning.

Senast uppdaterad 17 januari 2024

Statistik för sidan