Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vässa er framsynskompetens – ta hjälp av för organisationen ovanlig kompetens

Publicerad: 28 augusti 2023

Jonas Gumbel

Arbetar du i en kommun, region eller på en statlig myndighet? Funderar ni på framtiden, hur allt kommer att bli?

Arbetar du i en kommun, region eller på en statlig myndighet? Funderar ni på framtiden, hur allt kommer att bli? I så fall tycker jag att du ska söka om stöd från Vinnova i utlysningen Residens Framsyn!

Vinnova har tidigare erbjudit stöd för så kallade residensprogram. Stödet har gått ut på att erbjuda en organisation möjlighet att bjuda in och samarbeta med en person, som för arbetsplatsen har en ovanlig kompetens.

Jag har själv som kommunanställd till exempel fått den stora förmånen att arbeta tillsammans med konstnären och filmmakaren Viktor Hertz inom ramen för Vinnova-utlysningen Residens X. Viktor deltog under flera månader i kommunens arbete och fick möjlighet att skapa en film om innovation i offentlig sektor. För Viktor var det nytt att få delta på insidan i en kommuns vardag, och för oss var det nytt att ha en filmmakare som en del av vårt team. Förutom att det var väldigt roligt ledde Viktors vistelse i kommunen till ömsesidigt lärande och faktiskt ett riktigt fint och konkret slutresultat. Det blev både en film och ett antal filminspirerande reklamposters för innovation.

Jag har också som anställd på Stiftelsen Svensk Industridesign haft den stora förmånen att ta del av Riksbankens jubileumsfonds erbjudande Flexit. Inriktningen på det residensprogrammet var delvis annorlunda. Här fick vi tillsammans med en disputerad forskare söka medel för att få ha den valda forskaren på plats i runt två år. Det här var förstås fantastiskt värdeskapande eftersom vi normalt inte hade tillgång till forskare, som i samarbete med en högskola dessutom kunde forska på en för arbetsplatsen relevant fråga. Jon Engström blev en del av stiftelsens medarbetargrupp och vi fick både en fin kollega, tillgång till en forskare och ett fint undersökande arbete genomfört.

I en tid med exponentiell utvecklingstakt har man stor nytta av att hitta relevanta sätt att förstå, använda och förhålla sig till det som ligger runt hörnet - bli bättre rustad att leda från framtiden. Nu finns alltså den fina möjligheten för offentliga organisationer att under en tid bjuda in en person med kompetens och erfarenhet inom just framsynsområdet. 

Min uppmaning är: Ta chansen, prata ihop er med lämplig person och sök!

Vill du läsa mer om framsyn så kan du kika in här samt komma på vårt informationsmöte 12:e september:

Text: Jonas Gumbel

Kommentera

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att kommentera blogginlägg. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senaste blogginläggen

Pressrelease – från framtiden

28 augusti 2023

Joakim Skog

Områdesledare Framtidsområden

Att arbeta med strategisk framsyn innebär ofta att man behöver förflytta sig mentalt – till en tänkbar framtid. Utifrån

Att arbeta med strategisk framsyn innebär ofta att man behöver förflytta sig mentalt – till en tänkbar framtid. Utifrån

Hacka fram AI-lösningar för jämställdhet

28 augusti 2023

Sophia Ivarsson

Vinnova arrangerar för tredje gången Hackathon för att stödja framtagandet av AI-lösningar som kan bidra till ökad jämställdhet.

Vinnova arrangerar för tredje gången Hackathon för att stödja framtagandet av AI-lösningar som kan bidra till ökad jämställdhet.

Vem skriver berättelsen om framtiden?

28 augusti 2023

Annie Lindmark

Framsyn är ett tillvägagångssätt som ger oss makten att fantisera om och forma olika typer av framtider.

Framsyn är ett tillvägagångssätt som ger oss makten att fantisera om och forma olika typer av framtider.

Senast uppdaterad 29 augusti 2023

Statistik för sidan