Slutrapporter inom FIFFI

Här hittar du slutrapporterna från projekt inom Strategiska satsningen FIFFI

2014-01390: Attraktiv utformning av BRT-fordon och hållplatser (stationer, infrastruktur) utifrån resenärsperspektiv – förstudie

Syftet var att ur ett resenärsperspektiv, utvärdera bus rapid transit (BRT) som helhet och förhållandet mellan fordon, hållplats/station och resenär. Även det ökade utbud av tjänster utvärderades.

Attraktiv utformning av BRT-fordon och hållplatser (stationer, infrastruktur) utifrån resenärsperspektiv – förstudie

2014-01398: Förstudie om betalsystem för elvägar

Ett elektrifierat vägsystem, ”elvägar”, där elenergi överförs under rörelse från vägen till fordon för såväl framdrift som laddning, har stor potential för minskat beroende av fossila bränslen och ökad energieffektivitet i transportsektorn.

Förstudie om betalsystem för elvägar

Report in English:

Pre-Study on Revenue Management for Electric Road Systems

2014-01401: Systemanalys av HCT-införande på väg

Att tillåta lastbilskombinationer som är större/tyngre än nuvarande regelverk tillåter, så kallade HCT-fordon (High Capacity Transport), kan öka transportsystemets energi- och resurseffektivitet vilket är en väsentlig fråga för en hållbar utveckling inom transportområdet.

Systemanalys av HCT-införande på väg

 

 

Senast uppdaterad 11 juli 2018   |   Statistik för sidan