Slutrapporter inom Autonoma fordon

Här hittar du slutrapporterna från projekt inom strategiska satsningen Autonoma Fordon

2012-04621: Säker och robust plattform för automatiserade fordon och maskiner

SARPA Projektet byggde en autonom ramstyrd dumper A25F Tier2 som demonstrator. Ett
viktigt mål är att utreda en elektronisk arkitektur och tillhandahålla och föreslå en plattform för
självständiga maskiner.

SARPA - Safe And Robust Platform for Autonomous machines

2012-04626: iQMatic – framtidens autonoma transportsystem

Projektet har genom ett systematiskt samarbete mellan industri och akademi arbetat igenom olika aspekter av automatiska fordon.

Slutrapport år 1-3 iQMatic – framtidens autonoma transportsystem

2013-01300: Automatiseringens Randvillkor

Projektets målsättning är att etablera en samarbetsplattform för svensk fordonsindustri inom
området Automatiska Fordon.

Automatiseringens Randvillkor

2014-01399: AntWay -  Automated Next generation Transport Vehicle for Work Yard application

 

Detta projekt är det första projekt där Volvo AB har kopplat upp en autonom lastbil mot ett
trafikkoordineringssystem och dispatch. Det innebar att vi måste hitta ett helt nytt sätt att
kommunicera.

AntWay -  Automated Next generation Transport Vehicle for Work Yard application

2014-06217: Modellering av radarförblindning i extrema snöförhållanden

Inom projektet var målet att utveckla en CAE-prediktionsmetod för att bestämma snöexponering och dess effekter på sensorsystem.

Modellering av radarförblindning i extrema snöförhållanden

 

 

Senast uppdaterad 11 juli 2018   |   Statistik för sidan