Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

FFI Transport- och mobilitetstjänster

Delprogrammet FFI Transport- och mobilitetstjänster har till uppdrag att utveckla och testa nya innovativa tjänster och transportlösningar som bidrar till att effektivisera fordonsanvändning och delar av eller hela transportsystem.

Sök finansiering

Innovativa tjänster och affärsmodeller är exempel på identifierade kritiska områden som kan påskynda omställningsarbetet till ett mer hållbart transportsystem för gods och människor. Andra centrala utvecklingsområden är nya regelverk som behöver anpassas i takt med att ny teknik och nya tjänster utvecklas. Vidare är det även viktigt att satsningar inom programmet utvecklas med hänsyn till behovet av förflyttning hos olika användare i samhället.

Delprogrammet FFI Transport- och mobilitetstjänster ska bidra till:

Att testa lösningar som optimerar transportsystemet och möter följande utmaningar:
  • Jämlik tillgänglighet till transportsystemet
  • Effektivt resursutnyttjande i transportsystemet, inklusive logistik
  • Effektiv samverkan med samhällsaktörer och inom FoI-satsningar

 

Vad vi finansierar inom FFI Transport- och mobilitetstjänster

Delprogrammet finansierar utvecklingsprojekt och tillämpad forskning som fokuserar på tjänsteutveckling och transportlösningar som visar på systemvinsterna i ett resurseffektivt transportsystem:

Test av lösningar för resurseffektiva transportsystem

Tester av teknisk funktionalitet, användarvänlighet och integrationslösningar av innovativa tjänster och dess effekt på systemnivå. 

Hela-resan-perspektivet

Lösningar och tjänster som bidrar till en mer hållbar och jämlik tillgänglighet för olika användargrupper genom att skapa mer sömlösa intermodala persontransporter ”från dörr till dörr”.

Sömlösa gods- och varutransportlösningar

Ökad effektivitet i logistikflöden från den första till den sista milen genom utveckling av nya tjänster och systemintegrationer.  

Nya former av samverkan

Nya konstellationer och partnerskap för att utveckla affärsinnovationskapaciteten i transportsystemet.  

Satsningar för utveckling av digitala plattformar och möjliggörande teknologier utifrån ett helhetsperspektiv

Utveckling av nödvändiga teknologier utifrån ett systemperspektiv som behövs för att bygga nya typer av tjänster, affärsmodeller och digitala plattformar.

Delprogrammet ska integrera olika aspekter av systeminnovation och ser därför positivt på att projekt inkluderar två eller fler av nedanstående områden. Vi ser med fördel att ett systemperspektiv återfinns i projektet, exempelvis rörande nulägesbeskrivning, målsättning, metod, genomförande och utvärdering. 

  1. Teknik, tjänster och processer
  2. Affärsmodeller och samverkan 
  3. Robust och säker infrastruktur
  4. Policy, standardisering och regelverk
  5. Beteende, kultur och värderingar

Ovanstående fem områden ska inte vara begränsande utan kan kompletteras med andra aspekter som anses viktiga för projektets genomförande.

Frågor?

Christian Fredricsson

Programansvarig

+46 8 473 32 10

Utlysningar inom FFI - kommande och öppna

Senast uppdaterad 7 april 2022

Statistik för sidan