Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

FFI Trafiksäker automatisering

Delprogrammet FFI Trafiksäker automatisering har till uppdrag att öka trafiksäkerheten och göra transporter mer hållbara genom säkra uppkopplade automatiserade fordon förberedda för samnyttjande.

Sök finansiering

Graden av automation kommer att öka under lång tid och öppnar då för nya möjligheter för fordonsdesign, transportlösningar och nyttjande samtidigt som nya säkerhetsaspekter måste omhändertas. Implementering av automation och utveckling av transportlösningar ska inte enbart vara säkra utan dessutom spela en roll i att långsiktigt uppnå en förbättrad trafiksäkerhet.

Delprogrammet FFI Trafiksäker automatisering ska bidra till:

 • Konkreta nydanande lösningar som gör trafiksäkerhet till en drivkraft för automation
 • Teknologi- och kunskapsuppbyggnad som skapar förutsättningar för att svensk industri och akademi uppnår världsklass inom området
 • Att Sverige blir ledande rörande säkra automatiserade transporter av människor och gods

 

Vad vi finansierar inom FFI Trafiksäker automatisering

Delprogrammet fokuserar på att finansiera projekt inom följande områden:

Säkra automatiserade fordon
 • Fordonets perception, situationsanpassning, planering, reglering och tillhörande körbeslut i varierande trafikmiljöer och väder
 • Verifierings- och utvecklingstekniker för effektiv utveckling och driftsättning av automatiserad funktionalitet
 • Fjärrstyrande förare och säkerhetsförare relaterat till säker automation
 • Fordonssystem säkra mot yttre attacker vilket inkluderar säker uppgraderbarhet av mjukvara
Säkerhet för trafikanter i och utanför fordonet
 • Säkerhets- och trygghetsaspekter kopplade till samnyttjande
 • Nya sittpositioner
 • Interaktion människa-system
 • Metoder och verktyg för representation av människan och förarbeteenden
Integration av fordon och infrastruktur för säkra transportlösningar
 • Snabb, pålitlig och tillgänglig kommunikation med hög kapacitet mellan fordon och med infrastruktur samt med trafikanter och transportsystem
 • System för fordonslokalisering
Möjliggörande metoder och tekniker med tydlig tillämpning för utveckling och driftsättning av säker automation
 • Metoder och teknologier som artificiell intelligens, digital uppkoppling, molnlösningar, datainsamling och analys, elektronik och mjukvarusystem med stor beräkningskapacitet för säker automatiserad körning
 • Bidra till utveckling av policy och regelverk

Delprogrammet ser positivt på projekt som även innefattar demonstrationsverksamhet.

Frågor?

Ulrika Landelius

Delprogramledare FFI Trafiksäker automatisering

+46 10 123 23 29

Utlysningar inom FFI - kommande och öppna

Senast uppdaterad 7 april 2022

Statistik för sidan