Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

FFI Nollutsläpp

Delprogrammet FFI Nollutsläpp har till uppdrag att minska fordonssektorns negativa påverkan på klimat och miljö genom att utveckla och integrera nollutsläppsfordon med dess ladd- och tankinfrastruktur samt användare.

Sök finansiering

FFI Nollutsläpp bidrar till FFI:s effektmål genom att arbeta för att uppnå nollutsläpp av emissioner samt att göra användningsfasen mer hållbar.

Delprogrammet FFI Nollutsläpp ska bidra till:

 • Nya lösningar för noll emissionsutsläpp
 • Att öka takten i omställningen till fossilfrihet
 • Utveckling av digitala lösningar för att skapa ett integrerat system mellan fordon, ladd- och tankinfrastruktur och användaren
 • Öka resurs- och energieffektiviteten hos fordon utifrån ett användningsperspektiv
 • Att skapa drift-, försörjnings- och energisäkerhet för fordon och dess tillhörande infrastruktur
 • Främja förståelse för riskhantering i ett samhällsperspektiv
 • Samutvecklingen av policy, regelverk och teknik

 

Vad vi finansierar inom FFI Nollutsläpp

Delprogrammet fokuserar på att finansiera projekt inom följande områden:

 1. Effektivitet i hela värdekedjan utifrån ett hållbarhetsperspektiv med ett vidare perspektiv på emissioner, till exempel för komponenter och system. Med hållbarhet avses klimat, miljö, hälsa och kostnad.
 2. Kostnadsreduktion i balans med klimatnytta som möjliggör implementering.
 3. Optimerad samhällsnytta genom att se till behov hos samhället, såsom anpass-ning av fordon efter beteende och typ av användning (landsbygd, stad, delad mobilitet, med mera).
 4. Hårdvaru- och mjukvaruoptimering och elarkitektur i fordon och ladd- och tankinfrastruktur, och dess påverkan.
 5. Säkerhet, avseende både tekniklösningar i fordonet och ladd- och tankinfrastrukturen.
 6. Nya, relativt outforskade områden, där fordon till exempel används för energilagring/flexibilitetsresurs.
 7. Kraftelektronik och optimerad energieffektivitet i fordonet i användarfasen.

Detta inkluderar design, digitala lösningar, optimerad livslängd och hållbara val av fordon och dess användning, men även deras roll i det framtida transportsystemet, inklusive ladd- och tankinfrastruktur.

Fokus ligger inom elektrifiering (inklusive bränsleceller) men även mindre satsningar på andra drivlinealternativ för nollutsläppsfordon ingår, givet att livscykel-, resurs- och långsiktighetsperspektiv finns med.

Frågor?

Emma Westsson

Delprogramledare FFI Nollutsläpp

+46 16 542 06 46

Utlysningar inom FFI - kommande och öppna

Senast uppdaterad 19 april 2022

Statistik för sidan