Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

FFI Cirkularitet

Delprogrammet FFI Cirkularitet har till uppdrag att minimera klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärka hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon, inklusive dess ingående komponenter.

Sök finansiering

När användarfasen av fordonet alltmer sker fossilfritt är det i framställningsfasen och avvecklingsfasen av fordonet som det finns störst potential att minska ett fordons totala miljö- och klimatpåverkan.

Delprogrammet FFI Cirkularitet ska bidra till:

 • Ökad kompetens inom cirkularitet
 • Nya affärsmodeller och arbetssätt
 • Förbättrade regelverk och standarder
 • Minskade klimatutsläpp
 • Minskad energianvändning
 • Effektivare resursanvändning
 • Utfasning av farliga ämnen kopplat till tillverkning och avveckling av fordon
 • Gemensamma principer för att beräkna och redovisa utsläpp av tillverkning och skrotning av fordon
 • En robust och konkurrenskraftig produktionskedja lokalt och globalt
 • Hållbart och attraktivt arbete i hela värdekedjan, för att behålla arbetskraft och attrahera nya kompetenta människor.

 

Vad vi finansierar inom FFI Cirkularitet

Delprogrammet fokuserar på att finansiera projekt inom följande områden:

Design för cirkularitet
 • Att ta ansvar för hela värdekedjan, bland annat genom cirkulära affärsmodeller. Ett kompetensskifte behövs genom hela kedjan; utveckling, tillverkning och återvinning och återanvändning.
 • Optimerad livslängd på produkter, material och delar
 • Utveckling av metoder, verktyg och standarder
 • Cirkulära materialflöden
 • Nya produktionsprocesser som möjliggör återanvändning samt återvinning
 • Modularisering för ökad livslängd, utbytbarhet och flexibilitet
Social hållbarhet i hela värdekedjan
 • Etiska och sociala aspekter av hållbarhet
 • Behålla anställda och attrahera ny kompetens genom tekniker och lösningar för kognitiv och fysisk support
 • Rena och hållbara fabriker
Klimatneutral, cirkulär tillverkning och återvinning
 • Återanvändning (även av utrustning)
 • Hållbara, resurseffektiva och cirkulära produktionssystem
 • Nya tekniker, bland annat för att anpassa till elektrifiering samt reducera nuvarande miljöavtryck
 • Att skapa förutsättningar för robusta produktionskedjor
 • Ökad användning av sekundära material
Andra områden som bidrar till delprogrammets uppdrag
 • Nya material, teknologier eller metoder som radikalt minimerar miljöpåverkan från utveckling, tillverkning och avveckling av fordon

Delprogrammet kommer inte att finansiera rena kostnadsbesparingar, effektivitetsförbättringar eller rationaliseringar som inte är kopplade till cirkularitet. De projekt som godkänns ska ha en tydlig beskrivning av hur projektet bidrar till en möjlig förbättring ur ett livscykelperspektiv

Frågor?

Frida Bjerke

Delprogramledare FFI Cirkularitet

+46 8 473 32 47

Utlysningar inom FFI - kommande och öppna

Senast uppdaterad 7 april 2022

Statistik för sidan