Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

FFI Accelerera

Delprogrammet FFI Accelerera har till uppdrag att accelerera omställning till hållbara vägtransporter genom systemdemonstration, uppskalning och behovsdrivna projekt där samtliga systemdimensioner adresseras.

Syftet med delprogrammet FFI Accelerera är att öka takten i omställningen genom ett starkt och brett samarbete mellan relevanta aktörer i ett implementerings- och ekosystemperspektiv. 

Delprogrammet FFI Accelerera ska bidra till att:

  • Tillgodose behov och överbrygga gap för att göra samhällets vägtransporter fossilfria, säkra, jämlika och effektiva
  • Visa upp och implementera nya systemlösningar i större satsningar
  • Identifiera möjligheter till att kombinera viktiga områden för att accelerera omställningen till hållbara vägtransporter

 

Vad vi finansierar inom FFI Accelerera

  • Stora och komplexa demonstrationsprojekt med potential att nå implementering inom några år
  • Projekt vars resultat är relevanta skalbara i en nationell och internationell kontext
  • Projekt inom nya områden som inte naturligt täcks av övriga delprogram inom FFI

 

Processen för FFI Accelerera

Två övergripande workshops hålls varje år för att identifiera utmaningar och projektidéer. Deltagande ska vara brett och representera alla intressenter, exempelvis parterna i FFI, små och medelstora företag, annan industri, kommuner, regioner, högskola och universitet samt institut.

Vid dessa workshops presenteras omvärldsbevakning och portfölj- och gapanalyser från delprogrammen, men även inspel från andra intressenter. Därefter diskuteras temaområden att utveckla till demonstrationsinsatser eller andra insatser.

Projektidéer samlas in via en öppen utlysning, två gånger per år. Efter kvalitetsgranskning rekommenderar programrådet beslut av förstudier och projekt.

För att formera en demonstrationsinsats behövs troligen flera dialogmöten innan rekommendation för beviljande kan ske. Demonstrationsprojekten är ofta omfattande, vilket normalt innebär att en förstudie krävs.

Frågor?

Johanna Johansson

Handläggare

+46 8 473 30 75

Utlysningar inom FFI - kommande och öppna

Senast uppdaterad 7 april 2022

Statistik för sidan