Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Delprogram inom FFI

FFI har fem delprogram som var för sig och tillsammans ska bidra till att uppnå programmets effektmål. Fyra delprogram är tematiska, och det femte spänner över flera tematiska områden för att kunna driva och finansiera komplexa projekt som involverar många parter.

Delprogram inom FFI

FFI Accelerera

Fokus på accelererad omställning genom systemdemonstration, uppskalning samt behovsdrivna projekt där samtliga systemdimensioner adresseras.
FFI Accelerera

FFI Cirkularitet

Fokus på klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och att stärka hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon.
FFI Cirkularitet

FFI Nollutsläpp

Fokus på fordonssektorns påverkan på klimat och miljö genom att utveckla och integrera fossilfria och elektrifierade fordon med dess infrastruktur och användare.
FFI Nollutsläpp

FFI Trafiksäker automatisering

Fokus att öka trafiksäkerheten och göra transporter mer hållbara genom säkra uppkopplade automatiserade fordon förberedda för samnyttjande.
FFI Trafiksäker automatisering

FFI Transport- och mobilitetstjänster

Fokus på att utveckla tjänster, transportlösningar och systemintegrationer i syfte att skapa förutsättningar för ett mer resurseffektivt och hållbart transportsystem. Här ingår både teknikutveckling, affärsmodeller, infrastruktur, policy och beteende.
FFI Transport- och mobilitetstjänster

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Administratör

+46 8 473 31 61

Sofia Wieselfors

Programchef FFI

+46 8 473 31 83

Utlysningar inom FFI - kommande och öppna

Senast uppdaterad 2 september 2022

Statistik för sidan