Delprogram och strategiska satsningar

FFI består av långsiktiga delprogram och kortare strategiska satsningar. Just nu finns det fem delprogram och strategiska satsningar inom FFI.

FFI:s delprogram och strategiska satsningar

Största delen av budgeten för programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), 75 procent, går till innovationsprojekt inom de fem delprogrammen. Resten går till strategiska satsningar. En strategisk satsning är en möjlighet för FFI:s styrelse att under en begränsad period stärka upp ett specifikt område med särskilda medel.

Delprogram inom FFI

  • Energi och miljö
  • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
  • Elektronik, mjukvara och kommunikation
  • Hållbar produktion
  • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Pågående satsningar

  • System av system för mobilitet i städer

Tidigare satsningar 

  • Cyklar och fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
  • Maskininlärning
  • Komplex reglering

Alla FFI:s delprogram och satsningar

<p>Delprogram som&nbsp;ska bidra till utvecklingen av nollvisionsfordon, det vill säga fordon med en optimal kombination av system som reducerar antalet olyckor och konsekvenserna av olyckor.</p>
<p>Delprogrammet&nbsp;ska bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara och&nbsp;öka kompetensen att&nbsp;utveckla nya fordonskoncept.</p>
<p>Det här delprogrammet stödjer projekt&nbsp;för mer&nbsp;effektivt och hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter.</p>
<p>Maskininlärning är en riktad satsning med potential att förändra fordonsindustrin, övriga industrigrenar och hela samhället. Området utvecklas snabbt.</p>
<p>I den här strategiska satsningen stödjer vi projekt kring cyklisters trafiksäkerhet. Cyklister tillhör de mest skadedrabbade grupperna i trafiken.</p>
<p>Det här delprogrammet syftar till att göra det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion.</p>
<p>Energi och miljö är ett delprogram för att minska miljöåverkan av energiframställning och energianvändning inom fordonsområdet.</p>
<p>System-av-system för mobilitet i städer ska utveckla nya koncept baserade på att oberoende system samarbetar.</p>

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

Christina Kvarnström

Programledare

+46 8 473 31 28

Senast uppdaterad 21 september 2018

Statistik för sidan