Nätverksprojekt

EUREKA-nätverksprojekt är ett verktyg för kortare marknadsnära internationella utvecklingsprojekt med vissa länder. Projektets syfte ska vara att ta fram nya produkter och tjänster.

Vad kan jag söka för?

Du kan söka medel för kortare utvecklingsprojekt på 12-18 månader. Projektet ska ta fram en unik produkt, process eller tjänst som går att kommersialisera.

Vem kan söka?

Deltagande i nätverksprojekten är öppet för företag, forskningsinstitut och akademi. Minst ett svenskt företag måste ingå i projektet. I projektet ska deltagare från Kanada, Sydafrika eller Schweiz ingå.

Om ert projekt uppfyller kraven för Eurostars ska ni söka det i stället, eftersom ni inte kan få finansiering från EUREKA-nätverksprojekt om ni är behöriga för att söka till Eurostars-programmet.

Hur mycket kan jag söka?

  • Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag motsvarande 50 procent av sina kostnader.
  • Stora företag kan söka bidrag motsvarande 30 procent av sina kostnader.
  • Universitet och högskolor kan söka bidrag motsvarande 100 procent av sina kostnader.

Du kan högst få en miljon i finansiering, om inget annat anges i utlysningstexten.

Europeiska projektparter finansieras av sina respektive nationella medfinansiärer inom EUREKA-nätverket.

Så ansöker du

1. Försäkra dig om att du har rätt till bidrag

Börja med att läsa igenom reglerna för deltagande för att försäkra dig om att du har rätt till bidrag. Försäkra dig om att du inte bör söka Eurostars istället.

2. Kontakta samarbetspartners

Identifiera och kontakta internationella samarbetspartners för att planera er ansökan.

3. Kontakta oss

Kontakta oss för att få reda på hur du söker finansiering på bästa sätt.

4. Skriv ansökan

Ladda ned ansökningsformuläret från EUREKA:s webbplats. Din projektansökan ska innehålla en genomtänkt projektplan och plan för kommersialisering. Nyttan och mervärdet av att samverka med de internationella projektparterna ska tydligt framgå av din ansökan.

5. Skicka ansökan till EUREKA

Skicka ansökan till de huvudsökandes nationella EUREKA-kontor. I Sverige ligger EUREKA-kontoret på Vinnova. EUREKA-nätverket beslutar om ditt projekt ska få finansiering eller ej. Beslut om att godkänna projekt tas vid fyra tillfällen under året: i januari, mars, juni och oktober.

6. Vi kontaktar dig

Om EUREKA:s sekretariat godkänner din ansökan kommer vi att kontakta dig för att söka finansiering för de svenska parterna hos oss.

Information och ansökningsformulär

Frågor?

Tero Stjernstoft

Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

46 8 473 32 96

Senast uppdaterad 26 januari 2018

Statistik för sidan