Nätverksprojekt

EUREKA-nätverksprojekt är företagsdrivna internationella forsknings- och utvecklingsprojekt nära marknaden. Projektets syfte ska vara att ta fram nya produkter eller tjänster.

Vinnova finansierar svenska projektdeltagare i bilaterala och multilaterala EUREKA-utlysningar.

Här på Vinnovas webbplats hittar du finansiering inom EUREKA-utlysningar.

Svenska deltagare i EUREKA-nätverksprojekt som inte stöds av en öppen utlysning hänvisas till att egenfinansiera sitt deltagande i projektet. Hör av dig till Vinnovas kontaktpersoner nedan, så berättar vi mer.

Vad kan jag söka för?

Du kan söka bidrag för ett forsknings- och utvecklingsprojekt med projekttid på upp till 36 månader. Projektet ska ta fram en unik produkt, process eller tjänst som går att kommersialisera.

Vem kan söka?

Deltagande i nätverksprojekten är öppet för företag, forskningsinstitut, universitet eller andra relevanta aktörer. Minst ett svenskt företag måste ingå i projektet. 

Hur mycket kan jag söka?

  • Små och medelstora företag (enligt EU:s definition) kan söka bidrag på upp till 50 procent av sina kostnader.
  • Stora företag kan söka bidrag upp till 30 procent av sina kostnader.
  • Universitet och högskolor kan söka bidrag upp till 100 procent av sina kostnader.

Det högsta belopp de svenska projektdeltagarna gemensamt kan söka framgår av aktuell utlysning på Vinnovas webbsida.

Europeiska projektparter finansieras av sina respektive nationella kontaktmyndigheter inom EUREKA-nätverket.

Så ansöker du

1. Försäkra dig om att du har rätt till bidrag

Börja med att läsa igenom reglerna för deltagande i EUREKA-nätverksprojekt på denna sida för att försäkra dig om att du har rätt till bidrag. Nedanstående information är generell. Läs alltid aktuell utlysningstext på Vinnovas webbsida där det kan finnas ytterligare instruktioner och villkor.

2. Kontakta samarbetspartners

Identifiera och kontakta internationella samarbetspartners för att planera er ansökan.

3. Kontakta oss

Kontakta oss för att få reda på hur du söker finansiering på bästa sätt.

4. Skriv ansökan

Ladda ned ansökningsformuläret från EUREKA:s webbplats. Din projektansökan ska innehålla en genomtänkt projektplan och plan för kommersialisering. Nyttan och mervärdet av att samverka med de internationella projektparterna ska tydligt framgå av din ansökan.

5. Skicka ansökan till EUREKA

Skicka ansökan till projektdeltagarnas respektive nationella kontaktmyndighet för EUREKA. I Sverige är det Vinnova. EUREKA-nätverket beslutar om ditt projekt ska få finansiering eller ej. Beslut om att godkänna projekt tas vid fyra tillfällen under året: i januari, mars, juni och oktober.

6. Vi kontaktar dig

Om EUREKA:s sekretariat godkänner din ansökan kommer vi att kontakta dig med information om hur du ska söka finansiering för de svenska projektparterna hos oss.

Information och ansökningsformulär

Frågor?

Tero Stjernstoft

Handläggare

46 8 473 32 96

Peter Lindberg

Nationell projektkoordinator EUREKA

08-4733193

Senast uppdaterad 12 mars 2020

Statistik för sidan