Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aktiviteter inom Vinnväxt

För att initiativen ska lyckas är det viktigt att alla initiativ kan utvecklas och dela erfarenheter med varandra. Därför ordnas flera aktiviteter med fokus på stöd och utbildning.

Inom Vinnväxt finns det möjligheter för vinnarna att dela erfarenheter och få processledarstöd. Detta sker genom flera olika initiativ

  • ERFA-möten
  • Vinnväxt till Vinnväxt
  • Processledarstöd
  • Administrativt stöd
  • Stöd för internationell samverkan
  • Tillgång till den nationella plattformen iHubs Sweden

ERFA-möten

Två gånger per år sker ERFA-möten (erfarenhetsmöten). Mötena är två dagar och roterar mellan initiativen. Här kan initiativen presentera sitt arbete mer ingående och ta upp utmaningar de står inför.

Vinnväxt till Vinnväxt

Två gånger per år arrangerar vi workshops för erfarenhetsutbyte. Initiativen är med och väljer ut ett tema som vi fokuserar på.

Processledarstöd

Processledarna från respektive initiativ har varit med i ett nätverk för processledare som fokuserat på innovationsledning, finansierat av Vinnova och lett av Mats Tyrstrup, ekonomie doktor och knuten som forskare till Center for Advanced Studies in Leadership (CASL) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Administrativt stöd

Alla deltagare bjuds in till en årlig rapporteringsworkshop och enskilda uppföljningsmöten.

Internationell samverkan

Vinnova är kontaktorganisation för flera europeiska program för regionalt samarbete och innovation. Genom de olika programmen kan du hitta samarbetspartners och söka finansiering. Vi erbjuder processledningsstöd om du vill delta i något eller några av programmen.

De program vi kan hjälpa dig med är

  • BSR Stars
  • Program finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

BSR Stars – Innovation in the Baltic Sea Region: Ett program som syftar till att öka tillväxten och konkurrensen inom Östersjöområdet. Har underprogrammet Innovation Express där småföretagare kan söka finansiering och hitta internationella samarbetspartners.

Program finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
ERUF stödjer program som leder till ökad sysselsättning och förbättrad infrastruktur. Ett av programmen är Interreg, Europeiskt territoriellt samarbete. Interreg ska uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Senast uppdaterad 14 juli 2021

Statistik för sidan