Unikt samarbete lär elever visual storytelling

"Visual storytelling – statistikberättare i Hans Roslings anda" är ett projekt som ger elever möjlighet att använda det kanske mest avancerade webbverktyget i världen för att interaktivt analysera officiell statistik, dra slutsatser och slutligen producera visuella berättelser – precis som Hans Rosling gjorde i sina föredrag.

 Idén har inte prövats någon annanstans, varken nationellt eller internationellt, men görs nu med en unik tvärvetenskaplig kompetens där Linköpings universitet med pedagogiskt arbete (ISV), och visualisering (NCVA/ITN) samarbetar med skolan (Norrköping kommun).

Projektets hemsida
Kontakt: Linnea Stenliden

Projektets syfte

Att ge elever möjlighet att använda ett av de mest avancerade webbverktyget i världen för att interaktivt analysera officiell statistik, dra slutsatser och slutligen producera visuella berättelser. Därigenom kan eleverna få bli "sin egen" Hans Rosling. Detta har ännu inte prövats någon annanstans, varken nationellt eller internationellt, men görs nu med en unik tvärvetenskaplig kompetens där pedagogiskt arbete (Liu), visualisering (NCVA) och skola (Norrköping Kommun) samarbetar.

Projektets resultat hittills

Eleverna har: 

  • utvecklat sin förmåga att söka, filtrera och bearbeta information i relation till officiell statistik och stora dataset de kan skapa och producera digitalt
  • utvecklat sin förmåga att tolka, analysera och visualisera information på ett kommunikativt de kan presentera digitalt
  • utvecklat kunskap om att använda digitala visualiseringsverktyg och digitala publiceringstjänster de kan publicera berättelser digitalt
  • fått förståelse för den transformering som digitalisering kan innebära
  • fått ökad motivation att delta i den digitala utvecklingen

Projektets genomförande

Tillsammans med forskare och experter leder två huvudlärare i samhällsorientering (SO) arbetet, där även andra lärare i ämnet kommer att engageras. Sammantaget beräknas cirka 30 lärare att komma i direktkontakt med metoder för visual storytelling. I projektet kommer en webbportal att utvecklas med olika sorters stödmaterial för lärare. Där kommer instruktionsfilmer angående metoder för visual storytelling finnas, liksom färdiga visuella berättelser för användning i skolan samt handledningar för undervisning med dessa verktyg och interaktiva stories.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan