Trippel Helix - gemensamt arbetssätt när skolan digitaliseras

Projektet Trippel Helix ska samla skola, näringsliv och akademi, för att ta fram en gemensam agenda för framtidens skola. Arbetet ska koordineras med Skolverkets kommande IT-strategier.

Projektets mål

Målet med projektet är att skola, näringsliv och akademi tillsammans ska formulera en gemensam, konkret och genomförbar agenda, med regional förankring. Anledningen är Skolverkets nya IT-strategi, som ska förändra framtidens skola både tankemässigt och verksamhetsmässigt. Projektet utgår från digitaliseringens möjligheter och de kunskapskrav som följer med den. 

Fokus ligger på vilka kunskaper vårt digitaliserade samhälle kräver, och de digitala verktyg och möjligheter som finns idag.

Projektets resultat

Med ett arbetssätt baserat på Trippel Helix-modellen kommer projektet att påvisa möjligheter samt skapa enighet och förebilder för fortsatt utveckling av skolans och lärarutbildningens verksamhet.

Upplägg och genomförande

Projektets grundläggande angreppssätt är en samverkansform mellan skola, näringsliv, och akademi i enlighet med Trippel Helix-modellen. Projektet kommer att: 

  • Kartlägga problem och utmaningar, existerande lösningar och pågående initiativ bl.a. genom regionala workshops. 
  • Stödja skapandet av ett utökat kollegialt lärande för kompetensutveckling, experimenterande och kunskapsspridning. 
  • Ta fram beslutsunderlag för att gå från tankemässig förändring till konkreta resultat.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan