Skapa spel med videoserien Spelmakeri

Spelmakeri är videoserien som beskriver hur spelmakande går till. Videorna dokumenterar processen från idé till färdig spel-app. Med videoserien får ungdomar möjlighet att skapa och publicera sina egna spel.

Projektets bakgrund

Syftet med projektet har varit att lära ut spelmakeri till ungdomar, i huvudsak genom videofilmer publicerade på Youtube. Videorna lär ut allt ifrån grunderna i verktyget Unity till hur man skapar spel. Spelen har fungerat i såväl PC som Android. Målet har varit att vägleda ungdomar genom hela processen, från idé till färdigt spelbart spel.
Intitativet kommer att fortsätta och fler videofilmer kommer att publiceras.

Upplägg och genomförande

Utöver de videor som producerats och lagts upp på Youtube, har det även hållits ett antal fysiska träffar, på vilka elever i alla åldrar har deltagit. På träffarna har material kunnat testas på den tilltänkta publiken. De frågor som uppkommit har lett till att materialet har kunnat förbättras. Videorna bygger till stor del på innehållet från elevträffarna.

Effekter och resultat

Både Youtubekanalen och de fysiska träffarna har varit väldigt uppskattade och välbesökta. Drygt 20 timmar film har producerats och dessa har genererat flera tusen visningar.

Inspiration från Spelmakeri

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan