Skogsstaden - ett skoläventyr i Minecraft

Skogsstaden är ett interaktivt läromedel för elever från förskoleklass till årskurs 6, där lärare får möjlighet att lägga in arbetsuppgifter i datorspelet Minecraft. Eleverna hittar och löser dessa uppgifter både inne i och utanför 3D-världen.

Projektets bakgrund

Projektets mål var att ta fram ett redskap där lärare och elever använder digital teknik för ett kreativt och lustfyllt lärande. För att få en låg inkörströskel valdes det populära datorspelet Minecraft. Eleverna upplever att arbeten de gjort i Minecraft är av högre kvalitet. Orsaken, säger de, är att uppgifterna varit lite utöver det vanliga; en utmaning i tänkandet, att framstegen har synts på ett bättre sätt. Lärarna som deltagit i projektet säger att de gärna fortsätter att använda Minecraft i undervisningen eftersom det är enkelt att använda och motiverar eleverna.

Projektets resultat

Minecraft har fungerat utmärkt som interaktiv lärmiljö och både lärare och elever har upplevt projektet som lustfyllt. Lärarnas digitala kompetens har ökat mer än elevernas, men i gengäld upplever eleverna att deras arbeten håller en högre kvalitet och att skolarbetet blivit roligare.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat utifrån att ge lärarna grundkunskaper i Minecraft för att på så sätt få insikt i hur spelet kan användas som interaktivt läromedel. Totalt hölls fem utbildningstillfällen och parallellt med utbildningen har lärarna också arbetat med sina elever. Lärarna fick dela erfarenheter och funderingar med varandra, en handbok skapades utifrån dessa och en samordnare har fungerat som stöd både på plats och via e-post.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan