SimGården lär elever köra traktor - i simulator

Precis som blivande piloter får lära sig köra flygplan i simulatorer, får nu eleverna vid Västra Götalands naturbruksskolor lära sig att bemästra lantbruksmaskiner. Projektet ger dem fler körtimmar utan att en enda droppe diesel går åt.

Syftet med projektet

SimGården är en innovativ testmiljö för digitalisering i skolan med inriktning på simulering av körteknik, maskiner och tunga fordon. Målet är att attrahera innovatörer och utvecklingsföretag med intresse för att ta fram nya produkter inom området. Utvecklingen av digitala produkter och nya undervisningsmetoder ska resultera i en säkrare och effektivare undervisning vid naturbruks- och yrkesutbildningar, som ska leda till ökad anställbarhet för våra elever.

Projektets resultat

Projektet förväntas resultera i nya digitala produkter som ett komplement till riktiga maskiner i undervisningen av körteknik. Detta förväntas i sin tur leda till:

  • ökad anställbarhet för eleverna efter examen
  • ökad kompetens hos elever av till exempel digital teknik i förarmiljöer
  • ökad säkerhet för både elever och personal
  • besparingar genom ökad grad av självstudier och färre lärartimmar
  • miljövinster genom minskad användning av bränsle och arbetsmaskiner, samt
  • förbättrad arbetsmiljö för elever och personal i undervisningen.

Projektets genomförande

Testmiljön ska integreras i undervisningen och lärare ska engageras som testledare. Expertkonsulter som bistår med kompetens och nätverk inom sina områden kommer att anlitas, t ex inom precisionsodling, lasermätning, simuleringsteknik, trafiksäkerhet och funktionsnedsättningar liksom innovation och affärsplanering. Projektet inleds med simulatorer på ett par skolor följt av fler skolor. Ambitionen är att den utvecklade tekniken och nya undervisningsrutiner på sikt ska spridas till naturbruks- och yrkesskolor runt om i landet.

Fördelarna med testmiljöer för körteknik

Jörgen Holmén, projektledare för SimGården, berättar om fördelarna med att träna körteknik i en testmiljö.

Senast uppdaterad 27 augusti 2020

Statistik för sidan