Sana är din personliga AI-lärare

Med hjälp av artificiell intelligens skräddarsyr Sana kursmaterialet utifrån varje elevs unika lärstil, kunskapsgap och kunskapsnivå.

Tjänsten blir en personlig lärare i mobilen som anpassar innehållet efter varje elevs resultat och lärstil. Det övergripande syftet med Sana är att göra individualiserad utbildning tillgängligt för vem som helst och var som helst, vilket leder till verkligt demokratiserad utbildning.

Projektets webbplats
Kontakt: Joel Hellermark

Projektets mål

Sana är ett företag som specialiserar sig på applikationer som innehåller artificiell intelligens och maskininlärning. Företaget grundades med en tydlig vision om att göra AI-baserade applikationer inom EdTech tillgängliga och reproducerbara i global skala.

Förväntade effekter och resultat

Genom att möjliggöra individualiserad utbildning i varje persons ficka är ambitionen att på djupet förändra utbildning världen över. Via Sana får varje elev förklaringar som optimeras efter deras lärstil över tid. Svårigheter eller styrkor snappas snabbt upp och adresseras innan de skapat problem. Ambitionen är att detta ska leda till förbättrade skolresultat, men även till ett ökat fokus på vad lärarna gör bäst, nämligen att agera mentorer och vägleda diskussioner och mer avancerade resonemang.

Upplägg och genomförande

I samarbete med ledande AI-forskare planerar Sana att vidareutveckla och validera algoritmer för maskininlärning, och individualisera utbildningsrelaterat innehåll. Det primära fokuset är att göra en litteraturöversikt och hitta rätt modern teknik för projektet, därefter ska en enkel modell sättas i produktion för att validera infrastrukturen. När den processen är över kommer mer komplicerade och GPU-krävande modeller att implementeras.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan