App lär de minsta emotionell intelligens

Arbetet med likabehandling och Emotionell Intelligens (EQ) är obligatoriskt i skolan, men något system för att skapa kontinuitet och följa upp arbetet finns inte än. Peppy Pals har löst problemet.

Peppy Webb är Sveriges och kanske världens första digitala plattform för träning i EQ. Eftersom både lärare och föräldrar, tillsammans med barnen, kan använda Peppy Webb skapas en kontinuitet i skolans förebyggande arbete mot mobbing och utanförskap. 

Projektets webbplats
Kontakt: Paulina Olsson

Syfte med projektet

Arbete med värdegrund, likabehandling och Emotionell Intelligens (EQ) är något som är obligatoriskt enligt skolplanen men det finns inget digitalt system för att skapa kontinuitet och uppföljning av arbetet. Därför vill vi skapa Sveriges och kanske världens första digitala plattform som genom spelifierade övningar utbildar och certifierar lärare och föräldrar i EQ med fokus på deras relation till barnen.

Förväntade resultat

Social och emotionell intelligens är i dag en traditionell marknad med få digitala lösningar. Inom projektet ser vi en enorm potential att transformera denna bransch med vår app.

I en färsk rapport spår World Economic Forum (WEF) att kombinationen av EQ och tekninoligi kommer att efterfrågas i framtidnes utbildningar, precis som efterfrågan på senare år har ökat på digitala tjänster för att lära sig matte och språk.

Så arbetar vi i projektet

Projektet involverar användarna och göra tester på målgruppen. Vi har dessutom en rådgivningsgrupp bestående av flertalet föräldrar, lärare och experter som vi rådfrågar och testar nya produkter på i all utveckling. Efter att ha säkerställt kvalitet och användarvänlighet hos våra användare kan vi fortsätta utveckling och även involvera EQ experter när det gäller innehåll.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan