Matematikstudier blir enklare med interaktivt verktyg

I detta projekt har lärare, elever, utvecklare, designers och masterstudenter samarbetat för att ta fram helt nya stöd för att lära matematik.

Projektets syfte

Lärare, elever, utvecklare och designers har alla samarbetat i framtagandet av PIMVIS: Pedagogic Interactive Mathematics VISualisation. Syftet med projektet var att hitta nya vägar att stödja matematikundervisning.

Resultat av projektet

Interaktiv visualisering kan användas för att adressera vanliga fallgropar i inlärningsprocessen. Visualisering kan leda till diskussioner bland eleverna och till kunskapsmässiga uppvaknanden, som att plötsligt förstå ett sammanhang: som till exempel hur bråk och decimaltal hänger ihop.

Projektet levererade ett antal demos sammanställda i en "visionskatalog", som publicerades på webben för att bli tillgänglig för intressenterna. Dessa demos gav exempel på interaktiv visualisering i matematikämnet och utmynnade i en diskussion om hur framtidens lärande inom matematik skulle kunna se ut.

Projektets genomförande

Teorier från så vitt skilda områden som visualisering, kognitionsvetenskap, interaktionsdesign och design har tillämpats genom hela projektet, för att kunna åstadkomma ett så bra samarbete som möjligt mellan skolan och teknikerna. Det största hindret var att få lärarnas tid att räcka till. Visualisering kräver stöd från skolan, och det är helt avgörande att lärarna kan delta i processen.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan