IT-stöd hjälper funktionsnedsatta vara kreativa

MUMIn-projektet skapar en pedagogisk ljud- och bildmiljö där barn med grava funktionsnedsättningar aktivt kan skapa musik och konst. Med modern elektronik och informationsteknologi vill MUMIn-projektet skapa nya instrument, där fokus ligger på barnens möjligheter och deras kreativa utveckling.

Vad är MUMIn?

Projektet MUMIn (Maximalt Uttryck - Minimal Interaktion) syftar till att utveckla en interaktiv miljö där barn och ungdomar med multipla, grava kognitiva och/eller fysiska funktionsnedsättningar kan skapa musik och bilder. Interaktionsmiljön ska utformas efter vad barnen har för möjligheter och behov. Målet på lång sikt är att skapa ett generellt ramverk för en musik- och bildmiljö som kan utveckla barnens förmåga till skapande och kreativitet, och därigenom stärka deras självbild.

Förväntade effekter och resultat

Projektet hoppas kunna skapa en miljö där barnen ska kunna skapa musik- och bilduttryck med stöd av informationsteknologi. Ett positivt resultat kan leda till att andra särskolor tar efter och skapar miljöer med liknande uppsättning instrument. Inom projektet kommer även kontrollenheter att utvecklas med hjälp av avancerad IT-teknik. Dessa är anpassade efter barnens behov och möjligheter. 

Planerat upplägg och genomförande

I pilotfasen studeras barnens reaktion på existerande elektroniska instrument som Moog Theremini, Eigenharp och Control Ribbon. Arbetet görs individuellt med varje barn för att kartlägga deras möjligheter. I ett senare stadium kommer de specialutformade kontrollenheterna att utvecklas. Då kommer även barnen få prova att spela tillsammans. Parallellt under hela projekttiden kommer eventuella terapeutiska effekter som uppstår genom den kreativa aktiviteten att studeras.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan