Invigos skrivverktyg kan göra språkundervisning roligare - och lättare

Idag går var femte elev ut grundskolan utan att ha de nödvändiga skrivkunskaper som krävs för att fungera i samhället. Ett sätt att förbättra den dystra statistiken, och få elever mer motiverade att skriva, är att använda digitala skrivverktyg. Invigos kan anpassas till varje enskild elev och därigenom låter alla elever delta i undervisningen på sina egna villkor. Det ger också lärarna nya pedagogiska förutsättningar.

Syfte och mål

Projektets syfte var att radikalt förbättra digitala skrivverktyg, skrivpedagogik och skrivkunskaper i skolan, samt

  • göra elevernas skrivande roligare, mer lärorikt och meningsfullt
  • ge bättre stöd till elever med skrivsvårigheter
  • omfördela lärarnas tid till en mer inkluderande och individanpassad undervisning

i syfte att få bättre utbildade elever.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppnått sina resultatmål. En stark aktörskonstellation bestående av behovsägare, entreprenörer, forskare och experter har tillsammans identifierat viktiga teknikområden och arbetat fram en gedigen utvecklingsplan för framtiden. Parallellt med en teknisk förstudie om språkteknologi har Invigos också utvecklat och testat en prototyp till ett skrivverktyg.

Upplägg och genomförande

Projektsamarbetet har fungerat utomordentligt väl tack vara att alla aktörer delat projektets vision, och att aktörerna valts ut för att maximera kompletterande kompetenser och minimera intressekonflikter. Styrgruppen, bestående av koordinatorn Invigos och flera behovsägare, ansvarade för strategi, resursfördelning och antagning av nya projektparter. Genomförda arbetspaket har involverat minst två, och oftast betydligt fler, projektparter.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan