Appen som lär de yngsta att räkna

Forskare, lärare och elever har tillsammans utvecklat spelappen Mattebageriet, som förvandlar matematiken från abstrakt till konkret och gör den lättare att förstå.

Syftet med projektet

Projektet syftade till att ta fram ett digitalt lärverktyg i matematik som, enligt genomförda tester i skolmiljö, visat sig uppfylla målbilden: Dels att visualisera talsystemets funktion och användning på ett nytt sätt som liknar klassrumssituationen med en lärare och en elev, dels att det skulle vara skalbart, självinstruerande och anpassningsbart till nivå och individ.

Projektets effekter och resultat

Drygt 10 000 Mattebageriet-appar har laddats ner i Sverige, ett hundratal i Finland, Norge och Danmark. Drygt hälften av dessa har laddats ner till skolor i form av klassuppsättningar. Lärare framhåller ofta Mattebageriets genomgående metodik och att de har fått ett redskap för att utvärdera elevernas kunskapsnivå.

Projektets upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har fyra alfaversioner eller "alfa-appar" tagits fram och testats i skolmiljö:

-addition/subtraktion
-addition/subtraktion med uppställning
-multiplikation/division
-bråkräkning

Apparna med addition och subtraktion är lanserade i Sverige och internationellt, de två senare kommer att lanseras under våren 2017.

Se demo-filmen om Mattebageriet

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan