Appen Mamborado hjälper små barn att träna språk och grammatik

De senaste årens utveckling och ökande användning av surfplattor har öppnat upp för nya möjligheter att hjälpa barn med språkstörning. Surfplattor används idag allt mer i skola och förskola samt i logopedisk behandling, vilket gör att det finns en ökande efterfrågan på bra digitalt och pedagogiskt material på svenska. Trots detta har utbudet hittills varit väldigt begränsat.

Nu har företaget Lingo Studios skapat appen Mamborado, en app bestående av övningar med bilder och ljud riktade till barn i åldern tre till sex år. Appen tränar barnen i grammatiska färdigheter, såsom adjektivkomparation, prepositioner och plural, på ett roligt och pedagogiskt sätt. Tillsammans med logopeder, pedagoger och föräldrar övar barnen i Mamborado och därigenom får de den språkliga stimulans som de behöver.

Projektets hemsida
Kontaktperson: Peter Forsman

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet med projektet var att ta fram en app som används av barn tillsammans med logopeder, pedagoger och föräldrar och som har en påvisad effekt att kunna utveckla språkliga förmågan hos barn. Under oktober 2016 lanserades två versioner: en version framtagen specifikt för logopeder och en version som gjordes tillgänglig för alla. Övningarna bygger på beprövade metoder och har paketerats så att träningen kan ske på ett roligt sätt tillsammans med barnen.

Resultat och förväntade effekter

De produkter som utvecklats under projektet förväntas effektivisera och underlätta logopeders och pedagogers arbete med barns språkutveckling. Den publika versionen kommer möjliggöra att fler barn får möjlighet att träna sitt språk på ett roligt och effektivt sätt.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med projektledning, specialistkompetens och spelutveckling från Lingo tillsammans med extern illustratör och stöd från ett flertal logopedkliniker.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan