Skolelever bygger egna gränssnitt med Kontrollpanelen

Kontrollpanelen är ett kretskort som gör det lätt för skolelever att själva kunna skapa gränssnitt till datorer. Utan att behöva löda, kan eleven styra musen och alla tangenter på ett tangentbord.

Projektets syfte

Målet med detta projekt var att skapa ett kretskort som gör det lätt för skolelever att själva kunna konstruera styrenheter till datorer. Med kretskortet kan eleven bygga ett eget tangentbord och mus och experimentera på egen hand. Det ger möjlighet för eleven att fundera över datorstyrning och inspirerar till innovativt arbete.

Förväntade effekter och resultat

Projektet resulterade i en färdig produkt som verkligen fungerar. Produkten kommer i framtiden förhoppningsvis kunna distribueras vidare till landets alla skolor. Du hitter mer information om projektet på Datakortet.se, och alla ritningar samt mjukvara är open source och finns att ladda ner från Github.com. 

Ladda ner ritningar och mjukvara

Läs mer om projektet på Datakortet.se

Projektets genomförande

Projektet började med att en prototyp av kretskortet gjordes på ett utvecklingsbräde. Mjukvara kunde testas direkt från början och en rimlighetsanalys gjordes. Arbetet fortsatte sedan med att kretskortet designades i KiCAD och fabriksbeställdes. Därefter monterades alla komponenter (varje kort har ungefär 200 ytmonterade komponenter) och kortet kunde testas i verkligheten. Projektet förlöpte utan några svårigheter och höll både tidsram och budget.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan